studieforbunden_220x50
    

Vi är studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra områden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete och studieförbundens roll för musiklivet i Sverige.

Studieförbunden är viktiga aktörer i civilsamhällets febrila arbete landet över för ett gott mottagande av människor på flykt.

Pressmeddelande 2016-07-05: ”Folkbildning med asylsökande behöver 500 miljoner”

Också i år deltog vi i politikerveckan i Almedalen. Pressmeddelande 2016-06-30: ”Folkbildning, etablering och validering”

Skrivelse till jämställdhetsminister Åsa Regnér 2016-03-07:
Jämställdhetssatsning med nyanlända och asylsökande