Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation. De tio tudieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 har det varit val till Europaparlamentet samt till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden har på olika sätt verkat för ett ökat och medvetet valdeltagande under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden under året var Unga utan arbete och Livslångt läsande.

God fortsättning. Folkbildningsförbundet ser fram emot ett sprillans nytt och spännande folkbildningsår 2015!