Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 var det val till Europaparlamentet samt till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden verkade på olika sätt för ett ökat och medvetet valdeltagande under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden under året var Unga utan arbete och Livslångt läsande. Vi fortsätter detta arbete under 2015.

Världens största musikfestival2015 arrangerar studieförbunden Världens största musikfestival! Festivalen är till för alla genrer och alla åldrar. Studieförbunden är en del av det svenska musikundret och tänker fortsätta sprida musik och engagemang i hela landet. Besök festivalens hemsida