Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 har det varit val till Europaparlamentet och framför oss har vi valen till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden verkar på olika sätt för ett ökat och medvetet valdeltagande. Folkbildningsförbundet synliggör detta arbete under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden som är aktuella just nu är Unga utan arbete och Livslångt läsande.

Vi håller för närvarande på att göra en del förändringar på vår hemsida. Därför kan det den närmsta tiden finnas en del buggar och felriktade länkar. Kontakta oss, om det är något du inte kommer åt/saknar.

 

Fokus Folkbildningspodden #aktivtval2014