studieforbunden_220x50
    

Vi är studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra områden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete och arbetet landet över för ett gott mottagande av människor på flykt.

Den 26 september bjuder vi in till Folk&bildning, första upp­lagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Vi gör plats för politiska samtal, möten med deltagare, kultur och intressanta föreläsare.Teman för dagen är ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering. Mellan 13.00 och 16.00 sänder vi live från Historiska Muséet i Stockholm: