Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra fokusområden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete och studieförbundens roll för musiklivet i Sverige. 

Världens största musikfestival2015 arrangerar studieförbunden Världens största musikfestival! Festivalen är till för alla genrer och alla åldrar. Studieförbunden är en del av det svenska musikundret och tänker fortsätta sprida musik och engagemang i hela landet. Besök festivalens hemsida