studieforbunden_220x50
    

Vi är studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra områden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete och arbetet landet över för ett gott mottagande av människor på flykt.

2016-12-28 Debatt: Folkbildning krävs för personer i digitalt utanförskap!

2016-11-22 Debatt i Dagens samhälle: Släpp in studieförbunden i etableringen