studieforbunden_220x50
    

Vi är studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra områden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete och arbetet landet över för ett gott mottagande av människor på flykt.

2016-10-04 Debatt i Dagens samhälle: Glöm inte folkbildningens insatser för asylsökande

Den 26 september bjöd vi in till Folk&bildning, första upp­lagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Teman för dagen var ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering.