Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 har det varit val till Europaparlamentet och framför oss har vi valen till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden verkar på olika sätt för ett ökat och medvetet valdeltagande. Folkbildningsförbundet synliggör detta arbete under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden som är aktuella just nu är Unga utan arbete och Livslångt läsande.

Vi håller för närvarande på att göra en del förändringar i vår hemsida. Därför kan det de närmsta dagarna finnas en del buggar och felriktade länkar. Kontakta oss, om det är något du inte kommer åt/saknar.

 

Fokus Folkbildningspodden #aktivtval2014