Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra fokusområden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete, studieförbundens roll för musiklivet i Sverige.

Studieförbunden är viktiga aktörer i civilsamhällesorganisationernas febrila arbete landet över för ett gott mottagande av människor på flykt.

Pressmeddelande 2015-11-16:
39 000 asylsökande lär sig svenska genom studieförbunden i höst