Logotyp Folkbildningsförbundet
    

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 har det varit val till Europaparlamentet samt till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden har på olika sätt verkat för ett ökat och medvetet valdeltagande. Folkbildningsförbundet har synliggjort detta arbete under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden som är aktuella just nu är Unga utan arbete och Livslångt läsande.

Vi genomför kontinuerliga ändringar och förbättringar på vår hemsida. Åndå kan det finnas buggar och felriktade länkar. Kontakta oss gärna, om det är något du inte kommer åt/saknar.

 

Fokus Folkbildningspodden #aktivtval2014