studieforbunden_220x50
    

Folk & bildning 2017, 5 oktober

För andra året i rad anordnade Studieförbunden konferensdagen Folk & Bildning, en konferens där vi fokuserade på folkbildning och studieförbundens roll som aktörer utifrån aktuella samhällsdiskussioner. Teman för dagen var Demokrati och Etablering av nyanlända. Konferensens publik på plats bestod av forskare, folkbildare, opinionsbildare och politiker. Under dagen höll bland annat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström anförande utifrån dagens två teman.

Se SVT Forums sändning från konferensen här:  https://www.svt.se/nyheter/svtforum/

 

 

Foto: Malin Seastone