studieforbunden_220x50
    
folkbildning

Folkbildning

Studieförbunden är en del av svensk folkbildning. Till folkbildningens organisationer räknas förutom studieförbunden även folkhögskolorna.

Vad är då utmärkande för folkbildning? Trots en bred och skiftande verksamhet, finns gemensamma nämnare:

• Frivilligt att delta
Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap och insikt. Det är alltid frivilligt att delta i studieförbundens cirklar och kulturprogram.

• Bildning har ett egenvärde
Inom folkbildningen behöver man inte lära för något särskilt syfte. För många är det just lusten att lära och det personliga intresset som styr. Och inom folkbildningen är det skäl nog.

• Lärande i gemenskap
Folkbildning är lärande i gemenskap. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för detta. En liten grupp som genom studier, samtal och samarbete bildar sig – och når de mål de själva har satt upp.

• Frihet
I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska lära. Friheten gäller även studieförbunden – som är självständiga organisationer med olika profil och inriktning.

• Stark anknytning till folkrörelserna
Folkbildning och folkrörelser hänger ihop. De flesta studieförbund har folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och kulturprogram genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.

Mer om folkbildning
LIBRIS webb finns mycket folkbildningsrelaterat material. LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.
- Vad ger en sökning på Folkbildning?
Folkbildningsforskning
Föreningen för folkbildningsforskning
Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning
Filmer om folkbildning
Studiefrämjandet:

Byt Bild – myter om föreningsliv, folkbildning

Medborgarskolan:

– Filmer från åtta verksamheter runt om i Sverige.
En film från Studieförbunden
Folkbildare 90+. Intervjuer med folkbildningspionjärer- Intervjuer med folkbildare 90+. Om folkbildningens dåtid, framtid och nutid med folkbildnings-pionjärerna Ulla Poppius, Ralph Uddman och Gösta Vestlund.