studieforbunden_220x50
    
cirkel

Pedagogik

Folkbildning handlar om lärande. Vår pedagogik bygger på att alla deltagare bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter. I studiecirkeln bestämmer gruppen gemensamt – vad, hur och i vilken takt de ska studera. 

Pedagogik betyder läran om undervisning. Det kanske är mer rättvisande att tala om den ”lärande kultur” som uppstår i en studiecirkel, än om en renodlad pedagogisk modell. Denna lärande kultur uppstår just i dynamiken och samspelet mellan deltagarna utifrån glädjen och lusten att lära – av fri vilja.

Varje cirkel har en ledare. Cirkelledaren är en i gruppen och hens roll kan skifta. Ämneskunskaper är viktigt, men ofta handlar cirkelledarskapet om att skapa en god stämning i gruppen, se till att alla får utrymme och att cirkeln går framåt. Alla studieförbund erbjuder utbildningar för sina cirkelledare.

Inom folkbildningspedagogiken har samtalet en viktig del av lärandet. Att diskutera och utbyta erfarenheter är ingredienser i nästan alla studiecirklar.

Inom folkbildningen värderas praktisk och teoretisk kunskap lika högt. Detta präglar också cirklarna, där det ofta ingår praktiska moment.