Materialbank

 • Ämne:

 • Typ av material:

 • Format

 • Språk:

Resultat

Bildningstrender 2017 – Unga och samhällsintresset

 • Folkbildning
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I årets upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.
2017 års bildningstrender:
– Unga är den grupp som visar störst intresse att lära sig nya saker.
– Unga har en ökad vilja att lära sig mer om samhälle och politik.
– Hos allmänheten är studiecirkeln det mest populära sättet att lära sig nytt.

Bildningstrender 2016 – vad och hur vill svenskarna studera?

 • Folkbildning
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

Tre bildningstrender 2016:
• Intresset för att lära sig språk från alla världens hörn är fortsatt starkt.
• Efterfrågan på att lära svenska som andra språk ökar.
• Det finns ett ökat intresse för flexibla former för lärande, exempel är distansstudier, möten via bloggar, workshops eller en studiecirkel kombinerat med helgkurser.

Unga folkbildare om framtiden

 • Folkbildning
 • Skrift
 • pdf
 • Svenska

En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid. I den här skriften är det unga medarbetare på studieförbunden som funderar och reflekterar över folkbildningen i dag och i morgon. De gör det utifrån vilka de är och utifrån var i folkbildningsvärlden de befinner sig, med den verksamhet de arbetar med. (Från 2011)

Ny kunskap och kontakt

 • Studiecirkelmaterial
 • pdf
 • Svenska

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande. Studiecirkelmaterial.

Verksamhetsberättelse 2015

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelse 2013

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse 2014

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse 2006

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • pdf
 • Svenska

Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsbokslut 2006

Folkbildning mot rasism

 • Rasism
 • Rapport
 • pdf
 • Svenska

En skrift med exempel från de tio studieförbunden. Möt modiga människor från Norrbotten till Skåne som engagerar sig där de bor. Läs om hur studieförbunden bidrar till att människor kan samlas, studera och organisera sig för gemenskap och mot rasism. Tio artiklar om studier och aktiviter för allas lika värde. (Från 2013).

Stadgar för Studieförbunden i samverkan

 • Styrdokument
 • Stadgar
 • pdf
 • Svenska

Stadgar för Studieförbunden i samverkan, beslutade vid förbundsmötet 2017-05-03