studieforbunden_220x50
    
tre

Medlemsservice

Medlemsservice vänder sig i första hand till våra medlemmar: studieförbunden. Goda exempel och material av olika slag ska fungera som stöd i studieförbundens arbete med lokal och regional opinionsbildning.

Under rubriken material hittar du användbara broschyrer, skrifter och rapporter. Under rubriken opinionsbildning finns opinionsbildningsstöd i form av skrifter, material och exempel på artiklar och debatt. Här finns också information om avtal och sökbara stipendium och bidrag. Har du frågor hör du av dig till fbf@studieforbunden.se

_______________________________

Studieförbunden & #aktivtval!

Här kan du se vad alla förbund gjorde för ett ökat och engagerat valdeltagande inför EU-valet och de nationella valen.

knapp_demokratiStudieförbunden arbetar med demokratifrågor såväl långsiktigt som kortsiktigt. På sidan för #aktivtval2014 samlade och delade vi också länkar till information och verktyg som kunde underlätta ett aktivt valdeltagande.
fdfdf

ddd

_______________________________

 

Nytt från Studieförbunden

Vårt nya nyhetsbrev med aktuell information om de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisations verksamhet.

  Nytt från Studieförbunden 1

- Vill du  prenumerera på eller avbeställa Nytt från Studieförbunden?

- maila kommunikation@studieforbunden.se

Aktualiteter

I Aktualiteter gör vi ett urval av veckans pressklipp från och om studieförbunden.

  Aktualiteter vecka 4 2017   Aktualiteter vecka 48 2016   Aktualiteter vecka 44 2016

- Vill du  prenumerera på eller avbeställa Aktualiteter?

- maila fbf@studieforbunden.se

Omvärldsnytt

I Omvärldsnytt informerar vi om frågor som är relevanta för studieförbunden och folkbild-ningen.

  Omvärldsnytt 1, 2017   Omvärldsnytt special PIAAC, PISA, 2016   Omvärldsnytt nr 1 2016   Omvärldsnytt Budgetspecial 2015   Omvärldsnytt 1 2015

Nyheter från EAEA

EAEA står för European Association for the Education of Adults. Här kan du ta del av deras Nyheter.