studieforbunden_220x50
    

Medlemsservice

Medlemsservice vänder sig i första hand till våra medlemmar: studieförbunden. Goda exempel och material av olika slag ska fungera som stöd i studieförbundens arbete med lokal och regional opinionsbildning.

Under rubriken material hittar du användbara broschyrer, skrifter och rapporter. Under rubriken opinionsbildning finns opinionsbildningsstöd i form av skrifter, material och exempel på artiklar och debatt. Här finns också information om avtal och sökbara stipendium och bidrag. Har du frågor hör du av dig till kommunikation@studieforbunden.se

 

 

Nytt från Studieförbunden

Vårt nya nyhetsbrev med aktuell information om de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisations verksamhet.

  Nytt från Studieförbunden 1

– Vill du  prenumerera på eller avbeställa Nytt från Studieförbunden?

– maila kommunikation@studieforbunden.se

Aktualiteter

I Aktualiteter gör vi ett urval av veckans pressklipp från och om studieförbunden.

  Aktualiteter vecka 23 2017

 

  Aktualiteter vecka 4 2017

 

  Aktualiteter vecka 48 2016

 

  Aktualiteter vecka 44 2016

– Vill du  prenumerera på eller avbeställa Aktualiteter?

– maila 
kommunikation@studieforbunden.se

Omvärldsnytt

I Omvärldsnytt informerar vi om frågor som är relevanta för studieförbunden och folkbild-ningen.

  Omvärldsnytt 1, 2017

 

  Omvärldsnytt special PIAAC, PISA, 2016

 

  Omvärldsnytt nr 1 2016

 

  Omvärldsnytt Budgetspecial 2015

 

  Omvärldsnytt 1 2015

Nyheter från EAEA

EAEA står för European Association for the Education of Adults. Här kan du ta del av deras Nyheter.