studieforbunden_220x50
    

Är Sverige för välorganiserat?

”Vårt budskap är att vi ska vara förebilder och alla ska veta att Studieförbundet Vuxenskolan inte tillåter rasistiska uttryck. Så fort vi hör någonting, då går vi dit och pratar om vad som hänt. Vi ska vara aktiva, inte passiva. Det är vårt uppdrag. De fina formuleringarna ska inte bara stå där, utan vi ska agera, inte bara reagera.”    

- Oscar Mejia, Studieförbundet Vuxenskolan, Västerbotten

Louise Dagerholm arbetar med ensamkommande barn och ungdomar i åldern 15-18 år på flyktingförläggningen i Vindeln, en liten by i Västerbotten. Flera av ungdomarna har varit på flykt länge och drivit runt i Europa och till slut kommit till Sverige. Några kommer att få avslag och måste förberedas för att lämna landet, andra får stanna i Sverige och skapa sig en framtid här.
Det lilla samhället är en bra plats för nyanlända, tycker Louise. Till en början kan det kännas svårt med den norrländska vintern, 40 graders kyla och tomma gator, men efter några veckor blir man igenkänd och det skapar trygghet. Det finns en doktor, en tandläkare och en mataffär, människor träffas naturligt och lär känna varandra. Det är lättare att lära sig språket i kontakt med andra familjer och genom att dela fritidsintressen. Föreningslivet är stort och studieförbunden har aktiviteter varje dag. Så byggs gemenskap och trygghet och det är den som får många att vilja stanna. Innan flyktingförläggningen startade var det mycket negativa reaktioner i byn, men med tiden har det positiva engagemanget blivit jättestort, berättar Louise.

Trots att samhället är litet, efterfrågar Louise samordning mellan dem som arbetar med ungdomarna. När de kommer till Sverige, får de samma frågor från personalen på flyktingförläggningen, Migrationsverket, vid inskrivningssamtal i skolan och hos socialtjänsten. Det är svårt för dem att hålla isär och förstå varför så många ställer samma frågor så många gånger.

Välkommen hit, eller?

De flesta kommuner i Västerbotten tar emot flyktingar. Oscar Mejia jobbar på Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten med integrations- och internationella frågor, bland annat utbildningar i flyktingfrågor. Han, som själv har erfarenhet av att komma som flykting till Sverige, vet att det kan innebära en stor påfrestning. Att lämna sitt hemland och invandra till ett nytt land, vare sig det är frivilligt eller påtvingat, kan leda till djupa kriser. Kriserna ser olika ut beroende på bakgrund, förutsättningar och det nya landets mottagande. En lyckad invandring kan skapa möjligheter för en mångkulturell och rik identitet, medan en misslyckad kan skapa ett trasigt livsöde.

Oscar menar att rasismen kan bli starkare beroende på situationen i samhället och i världen. ”När det är svårt börjar man se hot i stället för möjligheter och då passar rasismen på att sprida sitt budskap.” Oscar ser också rasismen i vissa strukturer.

Värdigt mottagande

Precis som Louise på flyktingförläggningen beskriver Oscar hur invandrare i de första mötena med Sverige får träffa många människor på olika nivåer, utan att de olika yrkesgrupperna pratar med varandra, trots att de arbetar på samma ort. Det kan inte vara enkelt, menar Oscar, att integrera sig i ett samhälle som är så välorganiserat som Sverige, det vill säga så segregerat att människor inte kommunicerar med varandra. Han tror inte att de som tar emot flyktingar och invandrare i Sverige alltid är medvetna om hur avgörande det första mötet med det nya hemlandet är. Om det är laddat med fördomar, om kontaktpersonen är stressad och tittar på klockan för att hinna till nästa möte eller saknar kunskap, kan situationen upplevas som obekväm. Redan där kan segregationen börja. Familjemedlemmar får olika kontaktpersoner i stället för att hela familjen tas emot och får samma presentation och bild av Sverige. I stället för inkludering kan resultatet bli uppdelning av människorna.

Oscar ger support till Studieförbundet Vuxenskolans 17 kontor i länet och bidrar till att alla som har kontakter med flyktingar i Västerbotten erbjuds fortbildning. Studieförbundet rustar även sin personal över hela landet. Alla ska kunna bemöta och hantera rasism, uppdraget är att agera och ta ansvar. Insatserna kan se olika ut. I Halland har Studieförbundet Vuxenskolan genomfört en kampanj för att alla, förskolebarn såväl som pensionärer, ska nås av budskapet att rasism inte är okej.

Flyktingar är också vanliga ungdomar

Tillsammans med sina kollegor på flyktingförläggningen deltog Louise i en specialanpassad tvådagars utbildning arrangerad av Studieförbundet Vuxenskolan. Den första dagen fick de en bild av hur invandringens kriser skiljer sig ifrån andra slags livskriser, och vilka förutsättningar som är avgörande för att klara av bearbetning, anpassning och att kunna gå vidare. Den andra dagen gavs insikt i de processer som ligger till grund för hur mänskliga beteenden, värderingar och relationer formas i olika kulturer. Syftet var att öka kunskapen och förståelsen för hur människors identitet påverkas i olika kulturer och hur beteende, normer och värderingar berörs.

Utbildningen gav personalen på flyktingförläggningen en gemensam bild att arbeta utifrån, som de har med sig i sitt dagliga arbete. Det viktigaste för Louise var insikten om att hon i första hand arbetar med ungdomar. Förutom att prata om hur och varför ungdomarna kommit till Sverige är det också mycket häng och snack i soffan precis som med vilka tonåringar som helst. Louise tycker att det pratas mycket om skillnader och svårigheter mellan olika kulturer, men om vi rannsakar oss själva är vi kanske mer lika än olika – och det är viktigt att ta fasta på likheterna.

Mamma sfi och pappa flyktingförläggning

Oscar anser att det är absolut avgörande att satsa på dem som tar emot människor som kommer till Sverige för att motverka rasism. För att kunna acceptera det nya samhället och öppna sig behöver människor som kommer nya till Sverige känna sig välkomna. Sfi-läraren blir som en ny mamma och personalen på flyktingförläggningen som en ny familj. De blir porten till samhället. Då behövs det välutbildade personer som förstår vad människor går igenom, och utifrån den kunskapen kan bemöta människor på det sätt de behöver. Oscar kom till Sverige som båtflykting och har själv erfarenheter av ett mottagande, som kanske inte var det bästa. Han fick många broschyrer och en samhällsinformation presenterad på femton minuter. Det första han sade till sin fru var att det kommer att vara svårt att lära sig hur samhället fungerar och att de kanske inte kommer att stanna så länge. Men en tolk sade att de först borde landa i det nya landet, sedan lära sig svenska och så småningom börja fundera på hur det svenska samhället fungerar. Oscar tog en sak i taget och lät broschyrerna med samhällskunskap vänta. Nu har han levt och verkat i Sverige i många år.