studieforbunden_220x50
    

Stoppa främlingsfientliga vindar

”Vad händer om vi förbjuder slöja, ska vi sedan förbjuda punkare att ha tuppkam och de som gillar heavy metal att ha långt hår? Vi måste acceptera människors olika identiteter utan att bli provocerade.”

- Susanne Alpar, Folkuniversitet, Kristianstad

För Folkuniversitetet är frågan om allas lika värde viktig, säger Susanne Alpar som arbetar på Folkuniversitet i Kristianstad och är ordförande för Studieförbundens Samorganisation i Kristianstad och Bromölla. Hon tycker att arbetet med integration, värdegrund och demokratifrågor är en av studieförbundens viktigaste uppgifter. ”Det är en ständig kamp för vars och ens rätt att vara sig själv. De flesta av oss bär på fördomar, men oftast handlar det inte om individerna, utan att vi ser på andra som grupper. Där har vi studieförbund unika möjligheter att förändra, eftersom vi kan få många olika människor att mötas.”

Allas lika värde

Efter 2010, när främlingsfientliga partier gick framåt i valet, bestämde sig studieförbunden i Kristianstad för att göra gemensam sak under parollen ”Allas lika värde”. Studieförbunden tog fasta på Folkbildningsförbundets studieförbundsgemensamma kampanj ”Typiskt svenskt”, som uppmuntrar samhället att ta itu med rasismen. Satsningen gav starka reaktioner. När lokalpressen uppmärksammade evenemangen fylldes kommentarsfälten på tidningarnas hemsidor med rasistiska påhopp. Studieförbunden bad tidningarna att gärna uppmärksamma föreläsningarna och arrangemangen, men inte skriva ut namnen på de medverkande.

Det första arrangemanget genomfördes med tal och musikunderhållning på Lilla Torg i Kristianstad till minne av Kristallnatten. Flera politiker fanns på plats och talade för jämlikhet och det mångkulturella samhället. Det blev mycket lyckat med tidningsreportage och god marknadsföring för kommande programpunkter. Varje termin har sedan dess inletts med en större studieförbundsgemensam aktivitet, för att följas av ett antal programpunkter som de olika studieförbunden ansvarat för runt om i regionen, bland annat en multikulturell catwalk tillsammans med invandrarföreningar och handelsföreningar, och poetryslam på olika språk. Kristianstad kommun stöder också föreläsningar med stiftelsen Expo för att stärka gymnasieskolornas arbete mot rasism och främlingsfientlighet.

Spindeln i nätet

Susanne tycker att det är viktigt att jobba i breda nätverk, där studieförbunden blir som spindlar i nätet i lokalsamhället; har kontakter med muséer, bibliotek, kommuner, politiska partier och föreningar. Alla som delar samma värdegrund hjälps åt att sprida information i sina kontaktnät. Ju fler som samverkar desto bättre. Det leder till diskussioner i samhället, på torget, i matbutiken, det skrivs reportage i tidningen och olika åsikter kommer till tals. ”Vi rör om i grytan och det är nyttigt.”

Ett trettiotal olika aktörer i Skåne och Blekinge har hittat varandra och bildat ett större nätverk som diskuterar gemensamma samarbeten. Helena Zeberg, kulturansvarig i Östra Göinges kommun, säger att det vore tjänstefel om hon inte arbetade aktivt mot främlingsfientlighet. Östra Göinge kommun är med i samarbetet kring ”Allas lika värde” och skulle gärna se ett utökat samarbete. Helena hoppas på fler aktiva grupper i samhället som engagerar sig i det antirasistiska arbetet. Till hösten blir det program med invandrade författare bosatta i kommunen inom ramen för projektet.

Regionmuseet i Kristianstad är också med i nätverket. Samtidigt som studieförbunden kom igång med ”Allas lika värde” planerade muséet en utställning om romer. Det blev självklart att starta ett samarbete kring teman, lokaler och gemensam annonsering. Att arbeta tillsammans flera aktörer skapar större uppmärksamhet. Evelyn Thomasson på muséet tycker att satsningen ”Allas lika värde” är fantastisk. ”Det är viktigt att ta krafttag mot problem i samhället och försöka lösa dem gemensamt.”

Det kan hända här

Tidigare har Regionmuseet och Folkuniversitetet samarbetat kring en fotoutställning om folkmordet i Srebrenica, som visades runt om i Skåne och Blekinge. En utställning som fick folk att tänka till. ”De mänskliga rättigheterna kan inte tas för givna”, säger Susanne. Vi säger ofta ”aldrig mer” och syftar på andra världskriget, men ändå hände ytterligare ett folkmord i Europa och det var inte så länge sedan. ”Vissa verkar tycka att det är okej att inte tycka om muslimer, men om någon skulle starta ett parti mot homosexuella, vad skulle hända då? Oavsett vem man är så ska man ha samma rättigheter, få vara den man är utan att bli utsatt för diskriminering.” Den diskussionen vill Folkuniversitet lyfta med programpunkter som skapar debatter och öppnar upp för olika åsikter.

Genom ”Allas lika värde” har engagerade i bygden kommit nära varandra. När Kristianstad fyller 400 år, har Regionmuseet en utställning om mångkultur, som genomförs tillsammans med de andra i nätverket. Skåne och Blekinge fortsätter sin samling mot främlingsfientlighet. ”Så länge det finns krafter som lyckas få framgång i kommunen, i Skåne och på riksplanet, som inte delar våra värderingar är det viktigt att vi visar var vi står” säger Susanne i en artikel i Kristianstadsbladet. Kampen går vidare.