studieforbunden_220x50
    

Språk – en viktig del av din identitet

”Det handlar om takt, finess och genuint intresse för medmänniskor. När människor väl möts, så rullar samtalet på och gemensamma intressen och samtalsämnen kommer naturligt.”

- Markus Hultberg, Medborgarskolan, Mälardalen

Frederic Kosicki från Frankrike och Katerina Tsadima från Grekland är båda relativt nyinflyttade i Sverige och har kommit hit för att deras respektive fått arbete i Västerås. Till en början kände de sig ensamma i Sverige, när de varken kunde förstå eller tala svenska. De var rädda för att säga och göra fel. Därför är de är tacksamma över möjligheten att få lära sig svenska gratis hos Medspråkarna på Medborgarskolan. I Frankrike och Grekland får var och en klara sig själv och den som vill gå språkkurs får betala ur egen ficka.

Språk och kommunikation är en stor del av identiteten. Medborgarskolan har mycket verksamhet som syftar till att öka människors språkkunskaper, anpassade efter olika behov. Författaren Jonas Hassen Khemiri beskriver i en DN-artikel hur hans pappa var en trygg och självsäker person i Turkiet, med pondus och glädje, men hur han i Sverige blev begränsad och förminskad och inte alls så säker på sig själv. Jonas pappa ville förhindra att hans utanförskap gick i arv och uppmanade därför sin son att ”alltid vara bättre än en Svensson, även i svenska”. Och att han blev duktig i svenska språket, det vet vi.

Ett komplement till sfi

I Sverige läser 100 000 personer på sfi (svenska för invandrare) varje år. Det var också sfi-lärarna som tipsade Frederic och Katerina om studiecirkeln Medspråkarna på Medborgarskolan. Där träffas de på tisdagskvällarna. Dessutom är de två grannar och har blivit goda vänner. På Medspråkarna deltar människor som vill träna sig i svenska språket genom att prata om vardagliga saker, läsa dagstidningar, berätta vad som hänt under dagen, tipsa varandra om middagsmat och förstås – det typiskt svenska – tala om vädret. Ett naturligt sätt att få tillgång till svenska språket och ta sig in i samhället. Till hösten ska Katerina söka jobb och Frederic ska börja studera till grafisk formgivare. Frederic hoppas att han snart ska kunna skämta på svenska, för med humor kan han visa vem han verkligen är.

Medspråkarna har funnits sedan 2002 och drivs av Medborgarskolan i olika delar av landet. Idén är enkel, det är nära från tanke till handling. Människor lär av och med varandra samtidigt som de delar varandras liv och får inblick i samhället. Två personer som bott i Sverige länge samtalar med ”nysvenskar” om vad de vill, som dagsaktuella och vardagsnära frågor.

Medspråkarna är ett svar på ett behov som ingen annan samhällsaktör tillgodosett. Det behövs ett komplement till sfi, för att människor ska få möjligheten att träna svenska utanför klassrummet. Folkbildningen har både de metoder och den kompetens som krävs. Det är fritt och frivilligt, alla deltar på lika villkor och ingen bedöms.

En plattform för samhällsinformation

Markus Hultberg är marknads- och kommunikationsansvarig på Medborgarskolan i Mälardalen. Han blev själv vid ett tillfälle ”inslängd” som medspråkare och genast väcktes nyfikenheten på de människor som deltog. Det är nog så det fungerar, att när människor väl möts, så rullar samtalet på och gemensamma intressen och samtalsämnen kommer naturligt. Markus beskriver att Medspråkarna förutom att vara ett tillfälle för språkutveckling också fungerar som en plattform för samhällsinformation. Många av de ideella samtalsledarna är äldre, vilket ofta innebär att de har ett lokalt kontaktnät i samhället som de kan förmedla till deltagarna. Träffarna ger de medverkande personerna möjlighet att lära känna varandra och få ta del av varandras livsförutsättningar. Det ger en rikare och roligare vardag för alla, och i vissa fall leder kontakterna vidare till livslånga vänskaper.

Musiken ger ungdomar en chans

På Medborgarskolan i Västra Götaland och Halland arbetar Christer Tengros. Behovet av att uttrycka sig är tydligt även i den verksamhet han har startat. Han såg att ungdomarna i förorten behövde en meningsfull sysselsättning, helst gratis, för att kunna utvecklas. Många av de unga deltagarnas föräldrar är arbetslösa och saknar pengar. Fritidsgårdarna har lagts ner och det finns ingenting att göra. Då är det viktigt att skapa verksamhet som motverkar missnöje och gängbildning bland ungdomarna. Genom musiken kan ungdomarna uttrycka sig, arbeta med svenska språket och lära sig skriva texter som handlar om deras verklighet. Om politik, drömmar och förhoppningar om framtiden. ”Hiphopen och rappen är förortsungdomarnas sätt att protestera. Här får de möjlighet att skriva av sig sina frustrationer. Musiken och texterna blir en ventil.” Här är det engagemanget som brinner, inte bilarna.
Där det finns underlag och intresse bygger Medborgarskolan upp studior med bra utrustning, bara i Västra Götaland och Halland finns ett trettiotal. Ungdomarna måste kunna identifiera sig med ledarna, se dem som förebilder. Därför har kända hiphopare och rappare anställts, några av dem har varit illa ute men tagit tag i sina liv.

För att sprida musiken har andra verksamheter kommit igång. En egen radiokanal, Radio Freshcoast, som sänder fredagar 19–21. Och en gång i månaden kör de Urban Night på Världskulturmuséet i Göteborg.

De säger att det brinner i betongen
men är det någon som gör något åt det
för allt jag hör är gråten
som ekar,
där, bland husen,
där barnen leker,
för en minut sedan
Hör ni mig, hör ni mig?

Bigry Mac ft. Sam-E i låten ”Hör Ni Mig”.