studieforbunden_220x50
    

En strid ström av idéer

”I föreningslivet får du som ny i Sverige lära dig den demokratiska processen, du närmar dig samhället, du får möjlighet att nätverka och mandat att driva egna frågor. Tillsammans är vi starka.”

– Amina Boulaabi, NBV Halland

På sin resa genom Sverige ska Kungen och Drottningen besöka Halland. Då ska de till Andersberg, ett så kallat utsatt område utanför Halmstad, där man under åren satsat på flera integrationsprojekt, sådana som gärna presenteras för kungligheter och politiker på genomresa. Några månader senare är projekten slut.

Amina Boulaabi på NBV Halland reagerar på tidsbegränsade projekt för speciellt utvalda målgrupper, där risken finns att människor klumpas ihop och fråntas kraften att fatta egna individuella beslut. NBV Halland och Salut Halland (ett hälsoprojekt i området) startade därför föreningen ”Aktiv hand i hand” i Halmstad. Med föreningen vill Amina och Amir Kaderland från Salut Halland i stället skapa långsiktig verksamhet där människor hinner bli delaktiga i samhället utifrån sina egna intressen. ”Det pågår ett samhälle där ute, där vi ska vara med som aktiva samhällsmedborgare, inte som en utsatt grupp från ett problemområde.”

Alla är välkomna

Till föreningen ”Aktiv hand i hand” är alla och allas intressen välkomna. Nya medlemmar får berätta vilka aktiviteter de vill delta i och leda. På så sätt samlar föreningen in allas informella kunskaper, ser olikheter som kompletterande kompetens och hittar nya användningsområden. Efter knappt ett år har föreningen 120 medlemmar från 26 olika länder som talar lika många olika språk. Det övergripande syftet med föreningen är att minska avstånden mellan människor och samhälle samt att skapa kreativa möten. En grupp kurdiska kvinnor träffades tidigare hemma hos en av kvinnorna. Nu dansar de i en allmän lokal där de träffar andra människor och nya kontakter och samarbeten inleds direkt. Föreningslivet leder naturligt till delaktighet i samhället. Med sina mänskliga resurser och kompetenser blir föreningen en länk till samhället i stället för att vara ett isolerat projekt för ”en utsatt grupp i ett utsatt område”.

Föreningen har snart funnits ett år. Dessförinnan finansierades verksamheten med olika projektbidrag. Nu är det en medlemsförening, som drivs av medlemmarna själva och bygger på egna intressen med långsiktiga satsningar på studiecirklar och föreläsningar tillsammans med NBV. Alla söker sin egen utveckling, med eller utan arbete som utgångspunkt. Några av medlemmarna har inriktat sig på socialt företagande, för att kanske starta eget inom något område där de har specialkompetens eller som intresserar dem extra mycket.

Ann-Margreth Winberg, som ägnat hela sitt liv åt musik, har varit med i föreningen från början och sitter i styrelsen. Hon har startat en interkulturell kör där sånger från hela världen finns på repertoaren. Ann-Margreth beskriver kören och föreningen som en enda stor familj, där hon möter duktiga musiker från hela världen. I det musikaliska upplever hon fantastiska möten och alla sjunger och läser texter på varandras språk. Genom att sjunga kan man träna bort brytningar, berättar Ann-Margreth, som själv lärt sig sjunga på persiska.

Ingen dans på rosor

Amina berättar att många medlemmar är ovana vid den struktur som finns inom det svenska föreningslivet. Men, när ostrukturerade och strukturerade möts kring gemensamma intressen, gör alla sitt bästa och anpassar sig. Det betyder inte alltid att det är lätt. Det finns en misstänksamhet, som gör sig tydlig när många olika människor träffas och det saknas kunskap att förstå varandra. Amina ser hur lätt det är att gripa tag i fördomar om människor man inte känner. Enkla, vardagliga händelser kan trigga igång irritation, som övergår till fördomar och rasism där folk grupperar sig mot varandra. För att komma förbi det behövs trygghet. När den väl finns vågar människor öppna upp och se varandra som individer. En kurd eller arab blir en människa med ett namn som har intressanta kunskaper och erfarenheter. Sedan kan relationerna fördjupas och utvecklas parallellt med föreningskunskap, hemsidesbyggande, orientalisk dans, egyptisk och turkisk matlagning eller i gemensamt företagande.

Långsiktig samhällsnytta

Föreningen växer och engagemanget har blivit större än någon någonsin kunde ana. Nu behövs ekonomiska förutsättningar för att alla idéer kan utvecklas, och till nya lokaler att expandera i. Snart påbörjas ett nytt samarbete med Arbetsförmedlingen kring socialt företagande där Salut Halland är en viktig länk till myndigheterna. Behovet av långsiktighet är stort. NBV finns i bakgrunden, men Amina säger att målet är att hon avvecklar sig själv, men finns som stöd, så att föreningens medlemmar driver sina egna frågor och tar plats i samhället på egna villkor.