studieforbunden_220x50
    

Romska arbeten med breda kontaktnät

2013-09-29

”Det här handlar om att rädda vårt samhälle. För några år sedan var det omöjligt att tänka sig att   Sverigedemokraterna skulle kunna ta sig in i riksdagen, men nu är de Sveriges tredje största parti.  Likadant är det med polisens registrering av romer, vem trodde att detta var möjligt?” 

– Rosario Ali Taikon, Sensus Stockholm-Gotland

Rosario portra_tt

De omkring 50  – 100 000 romer som lever i Sverige idag gör det i ett utanförskap, med en arbetslöshet som beräknas till 80 procent, på vissa orter upp till 90 procent. Det konstaterades i den utredning som Delegationen för romska frågor överlämnade till dåvarande integrationsminister Nyamko Sabuni år 2010. Året därpå startade Sensus det socialfondsfinansierade projektet Romanè Bučà – Romska arbeten, vars syfte är att föra romerna närmare arbetsmarknaden och arbetsmarknaden närmare romerna.

Romer fick inte gå i svensk skola förrän på femtiotalet och då i så kallade tältskolor där alla åldrar gick tillsammans. Det finns mycket att ta igen. ”Projektet Romanè Bučà handlar om humankapitalackumulering”, säger Rosario Ali Taikon som är projektledare på Sensus Stockholm-Gotland. Att formulera, utveckla och ta vidare romernas erfarenheter och färdigheter – allt det som samlats under ett livslångt lärande – in i ett aktivt yrkes- och samhällsliv. I projektet ingår insatser som handlar om att både stärka romerna och att informera arbetsgivare och myndigheter. Projektet genomförs på ett flertal platser runt om i Sverige tillsammans med arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, olika kommuner, folkhögskolor och ett antal romska föreningar för att skapa en bred kontaktyta och nå ut. Inom projektet utbildas också romska coacher, som likt brobyggare lotsar de arbetssökande och finns kvar som stöd efter studietiden. När romerna stärkts och när utbildningsnivån uppnår samma nivå som hos majoritetsbefolkningen, då är det möjligt att söka arbete och ta plats på samma villkor som andra, både på arbetsmarknaden och i samhället. Sensus kommer att ta fram en skrift som lyfter de goda exemplen; personer som tar sig in på arbetsmarknaden utan att dölja eller göra avkall på sin etniska identitet och kultur. Förebilder som kan inspirera andra.

Debatt Sensus_Rosario2 Debatt på Sensus studieförbund om förtroendet mellan myndighet och civilsamhälle. Rosario Ali Taikon från Sensus studieförbund och projektet Romané Bučá samtalade med Elisabeth Zaar från Polisförbundet. Samtalet leddes av Annika Heikkinen, från Sensus.

En annan stor och viktig uppgift som ingår i projektet är att försöka bygga bort förtroendeklyftan mellan minoritets- och majoritetssamhället, ett arbete som har skadats av den senaste tidens händelser i Sverige. Efter avslöjanden om registrering av romer har oroliga personer hört av sig till Sensus och undrat vad de ska svara när journalister ringer, eller när deras barn frågar, om de finns med i polisens register. Romer, som kanske kommit till Sverige från kriget i Kosovo, som fått veta att även den svenska polisen kartlägger dem. När myndighets-Sverige svajar i sitt förtroende träder civilsamhället in och representerar trygghet. Här finns möjlighet att få svar på frågor och få den information som saknas.

Rosario Ali Taikon ska, tillsammans med flera andra organisationer, träffa integrationsministern, justitieministern och Polismyndigheten för att diskutera den senaste tidens händelser, hur frågan ska hanteras och framför allt hur man gemensamt kan gå vidare och rädda det svenska samhället. Där är studieförbunden viktiga. Folkbildningen bygger på en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och har förtroende, metoder och kapacitet att möta människor där de befinner sig.

Här kan du ta del av Angeläget-samtalet mellan Rosario Ali Taikon från Sensus och Elisabeth Zaar från Polisförbundet.

Text: Kajsa Wiktorin

Romska kulturdagar
Skärmavbild 2014-10-27 kl. 12.33.56
É Romani Glinda har även i år skapat romska kulturdagar med början den 3/11.
Förra årets Romska kulturdagar var uppskattade och välbesökta. Festivalen äger rum i Sensus lokaler i Medborgarhuset i Stockholm. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Läs mer