studieforbunden_220x50
    

Svensk folkmusik är också romsk

Efter förra riksdagsvalet samlades folkmusiker över hela landet för att manifestera mot rasism och främlingsfientlighet. Många folkmusiker vill inte att folkkulturen ska fastna under ett nationalistiskt paraply, där utövare av svensk folkkultur ofrivilligt blir utnämnda till supportrar av en främlingsfientlig kulturpolitik. I stället vill man betona att svensk kultur utvecklas och berikas i möten med olika kulturer.

Även i Malmö samlades dansare och musiker till en manifestation. Pia Qvarnström (bilden) var en av dem. Hon är rytmikpedagog och projektledare för Världens Musik och Dans i Skåne. Projektet är en satsning på världsmusik och världsdans som startade i Skåne och Västra Götaland. Bakom står en rad organisationer och föreningar inom musiklivet samt studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Projektet jobbar med att lyfta musiken och dansen i regionen genom att satsa på ungdomsgrupper, nätverkande, möten med publiken på hemmaplan och ledarutbildningar. Allt för att tillgängliggöra musik och dans från så många kulturer som möjligt till så många som möjligt.

Ärliga möten genom musik och dans

När vi kommunicerar med musik och dans, når vi varandra på ett sätt som vi inte riktigt gör när vi pratar. Man kanske inte talar samma språk och har samma erfarenheter, men genom kroppen och själen blir mötet ärligare, säger Pia.

Om vi först möts genom att dela musik- eller dansupplevelser som dessutom berikar varandras uttryck, kan det sedan vara lättare att gå vidare och förstå varandra på andra plan.

Hur många vet att Calle Jularbo var rom?

- Musik och dans handlar om levande traditioner, som hela tiden utvecklas genom möten. Vi som spelar vill få utbyte från andra och lära oss nytt och se vad som händer då, fortsätter Pia.

– Hur många vet till exempel att Calle Jularbo, som var känd på de svenska dansbanorna på 50-talet, var rom? Det sägs att det var han som lyfte dragspelet från en undanskymd tillvaro till rollen som den tidens popinstrument. Sådana exempel finns det många av. Idag har vi mängder med artister med annan kulturell bakgrund än svensk, där mötet mellan kulturer, skapar något nytt och ofta plockas upp och blir ”svenskt”, avslutar Pia Qvarnström.

Text: Kajsa Wiktorin, 2010

Romska kulturdagar
Skärmavbild 2014-10-27 kl. 12.33.56
É Romani Glinda har även i år skapat romska kulturdagar med början den 3/11.
Förra årets Romska kulturdagar var uppskattade och välbesökta. Festivalen äger rum i Sensus lokaler i Medborgarhuset i Stockholm. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Läs mer