studieforbunden_220x50
    

Världen finns i Norrbotten

”Det är kärleken till demokratin som driver mig. Ger man upp och blir tyst och inte tror på att man kan arbeta med de här frågorna, då har man gett upp sin tro på demokrati, människans förmåga till förändring och människors godhet. Står man för allas lika värde, som folkbildningen gör, då måste man kämpa och visa på bra metoder för antirasism.”

- Anna Waara, Sensus studieförbund, Luleå

 

Sensus studieförbund står mitt i samhällsdebatten om främlingsfientlighet. Anna Waara beskriver situationen i Norrbotten, där krisen likväl som i övriga Europa gör sig tydlig med bostadsbrist och ungdomsarbetslöshet. När flyktingar ska samsas om de knappa resurserna med norrbottningar som bott i länet sedan flera generationer, är risken för konflikter stor. Grupper ställs mot varandra och i det hårdnande klimatet blir muslimer en måltavla.

Norrbottens Islamiska Center har i flera år velat bygga en moské och samlingsplats i Luleå. En byggnad som ska rymma oliv- och dadellundar, böneplats för 500 personer och en minaret med utsiktsplats över Hertsön. När Luleå kommun beslutade att upplåta mark till moskén sökte Sensus bidrag från Ungdomsstyrelsen till en förstudie. Med vetskap från andra delar av Sverige, där det uppstått motsättningar vid moskébyggen, ville man ta tempen på Norrbotten och kartlägga de muslimska gruppernas behov, undersöka attityder till islam, muslimer och moskéer och samla forskning och tidigare erfarenheter. Det övergripande målet var att hitta former för att motverka rasism, islamofobi och främlingsfientlighet i Norrbotten. Anna Waara blev projektledare.

Krafter drog igång

I den muslimska gruppen spreds en enkät, flyktingsekreterare i Norrbotten fick svara på frågor, det gjordes ett antal djupintervjuer och vid Luleå kommuns informationsmonter på Hertsön fick medborgare information och möjlighet att komma till tals. Det hölls en temadag om religionsfrihet, annonserades på sociala medier och Sensus gick ut i media för att nå så många norrbottningar som möjligt. Sammanlagt svarade 387 personer på enkäten.

Det var som om förstudien satte igång något som redan bubblade under ytan i Luleå, både rasistiska åsikter och motkrafter blev tydliga. Under hösten, då arbetet med förstudien pågick, fick kommunpolitiker, politiker med muslimsk bakgrund, Migrationsverket och Stadshuset i Piteå hotbrev. Däcken på personalens cyklar utanför Sensuskontoret skars sönder och det kom hotfulla mejl om att man hade de anställda under uppsikt. Det förekom näthat på kommentarsfälten i de lokala tidningarna och på rasistiska hemsidor och bloggar. Anna blev personligen utsatt, bland annat sattes det upp lakan utmed E4:an med svenska flaggan där det stod ”Att waara eller inte waara”. Totalt blev det nio polisanmälningar. Anna säger att hon är van vid reaktioner, men att alla i hennes omgivning inte var förberedda. Trots detta har kollegorna på Sensus backat upp henne. ”Alla har stått upp för det här arbetet.”

Ett Luleå för alla

Norrbotten har en politisk tradition av att vara ett starkt rött fäste. I valet 2010 gick det dåligt för Sverigedemokraterna, men enligt en partisympatiundersökning genomförd av Demoskop 2013 på uppdrag av Norrbottens-Kuriren och den lokal teve-kanalen 24Norrbotten, har stödet för SD nästan fördubblats till sju procent. Under hösten 2012 etablerade SD ett ungdomsförbund i Norrbotten.

Samtidigt har det under tiden för arbetet med förstudien mobiliserats lokala motkrafter, där Sensus fungerat som en samlingspunkt. Många har engagerat sig och velat göra något, folk har skrivit insändare till tidningarna och kommit in på Sensus kontor för att uttrycka sitt stöd. Kommunen, landstinget, rättighetscentrum Norrbotten, kyrkor, stiftet, en islamisk församling, lärare och lösa nätverk började diskutera att krafter i lokalsamhället måste samarbeta. Som en del av förstudien arrangerades en dag för religionsfrihet, där kommunalråden enade ställde sig upp och tog ställning för religionsfrihet och muslimers rätt att bygga en moské. De rasistiska hoten mot människor som jobbar med migrationsfrågor i Norrbotten blev också startskottet för Facebook-gruppen ”Ett Luleå för alla”, som snabbt fick många ”gillare”. Norrbottens-Kuriren och 24Norrbotten drog igång kampanjen ”Ett Norrbotten för alla”. Många norrbottningar och Luleåbor ville överrösta rasisterna och visa att det är många fler som är för ett öppet samhälle än emot.

Ökad kunskap mot fördomar

Tobias Lundeqvist var en av dem som startade Facebook-gruppen ”Ett Luleå för alla”. I presentationen av uppropet står det: Vi är för ett Luleå där alla får vara precis den de vill vara. Här lever vi tillsammans med alla våra likheter och olikheter. Det spelar ingen roll var man är född, vad man tror på eller vem man älskar. Luleå ska vara ett Luleå för alla.

Tobias är också studiecirkelledare hos Sensus och leder studiecirklar, som utgår från boken Positiv antirasism, skriven av Alex Bengtsson och Daniel Poohl på Expo. Stiftelsen Expo arbetar med utbildning och granskning av intoleranta miljöer. Tobias har varit engagerad i arbetet mot rasism sedan valet 2010 då SD valdes in i riksdagen. Då passerades en gräns för honom. ”Jag vill inte bo i ett land som har ett sådant här parti i riksdagen utan att göra något.” Tobias upplever en spridd rasistisk uppfattning i Sverige och tror att SD är en konsekvens av den. ”Intervjua en familj som funnits i Sverige i tre generationer och allt för ofta, får du höra en massa fördomar. De finns i allas familjer och i alla generationer. Det beror inte bara på klyftor i samhället, utan också på befintliga attityder och strukturer. SD uttrycker saker som stämmer överens med det här.” Han menar att det är viktigt att se bakom SD:s polerade fasad. ”Se vad de säger, gör och faktiskt motionerar för. Det här är ett parti som på allvar ville skicka militären till Husby för att skjuta på 13-åringar. Det här är ett parti som vill tillhandahålla syndabockar. Men de skapar bara mer problem och splittring.” Tobias har också startat en studiecirkel för att utveckla det antirasistiska arbetet. Deltagarna vill skapa ett sammanhang för engagemang där kraften kommer underifrån och där människor kan få ökad kunskap för att motverka fördomar. Han är inspirerad av liknande initiativ som har tagits på andra platser i Sverige.

Stärkt arbete för det norrbottniska samhället

Sensus kommer att driva ett fortsättningsprojekt mot islamofobi och rasism med medel från Luleå kommun, Norrbottens läns landsting och Ungdomsstyrelsen. De hoppas även på ett nytt projektbidrag från Allmänna arvsfonden. I korthet vill Sensus stärka de muslimska gruppernas möjlighet till organisering för att muslimer själva ska kunna vara aktiva i att motverka rasism och islamofobi och kunna agera som jämställda parter i samhället. Vidare vill Sensus ge grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter, bredda kulturutbudet för att nyansera bilden av muslimer och skapa samhörighet mellan människor med olika kulturell bakgrund och hämta kunskap från andra orter. Det norrbottniska samhället behöver mötesplatser för dialog och samtal, där kunskap kan motverka rasism och fördomar. Där vill Sensus fortsätta att ta sitt ansvar.

 

Moskébygget på Hertsön är fortfarande en bit bort, men om frågan om finansiering löser sig, kan bygget dra igång snart. Byggnaden kommer att riktas åt Lerbäckshållet, mot Mekka.