studieforbunden_220x50
    
material

Material

Ta del av och beställ hem material från Folkbildningsförbundet. Samtliga material finns att hämta hem som PDF och merparten kan också beställas i tryckt form. I vänsterspalten hittar du samtliga material sorterade under ämnesrubriker.

Aktuellt just nu är bland annat:

Publikrekord

PublikrekordI Sverige gick 8,7 miljoner personer på konserter anordnade av studieförbunden under 2014. Det är fler än någonsin, och trenden har pekat uppåt de senaste tio åren.

Musikrapporten 2015 ger en inblick i musikverksamhetens utveckling från 2004 och framåt, med särskilt fokus på utvecklingen från 2012 och framåt.

Studieförbunden i Sverige

StudieförbundsfoldernEn informationsfolder om studieförbunden som Sveriges största mötesplats för bildning och kultur.

”Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas. Det finns tio studieförbund i Sverige – alla med folkbildning som grund. Studieförbunden har skilda profiler och inriktning. De är ideella organisationer som styrs demokratiskt.” Skriften som PDF

Vägar till framgång

Vägar till framgångRelationen mellan studieförbunden och kommunerna är en viktig del i ett lokalt förankrat folkbildningsarbete. Studieförbunden och kommunerna har olika roller, men oftast delar vi gemensamma mål: att ge människor förutsättningar att växa och utvecklas, genom hela livet. Här lyfter vi fram faktorer som vi tror kan bidra till utvecklat samarbete på lokal nivå.
Företrädare för studieförbunden, politiker och tjänstemän ger sin syn på saken. Skriften som PDF och mer information .

Folkbildning mot rasism

En skrift med exempel från de tio studieförbunden. Möt modiga människor från Norrbotten till Skåne som engagerar sig där de bor.

Läs om hur studieförbunden bidrar till att människor kan samlas, studera och organisera sig för gemenskap och mot rasism. Tio artiklar om studier och aktiviter för allas lika värde. Skriften som pdf och mer information.

Folkbildningssigillet
Folkbildningssigill
Här kan du läsa om och ladda ner vårt folkbildningssigill:
Vitt sigill EPS
Orange sigill EPS