studieforbunden_220x50
    
hand

Attityder till studieförbunden

Tjänstemäns och KSOs* attityder till studieförbunden 2013/2014

Attityder_studieforbunden_tjansteman_KSO_2014

Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet genomfört en kvantitativ undersökning bland kommunstyrelseordföranden och tjänstemän som hanterar frågor kring folkbildning i kommunen.

Undersökningen syftar till att mäta ansvariga tjänstemäns och kommunstyrelse- ordförandens inställning till studieförbund och folkbildning.

* KSO: Kommunstyrelseordförande

_________________________

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

År 2013 hade studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet för fjärde gången genomfört en kvantitativ undersökning bland den svenska allmänheten. Allmänhetens positiva attityder är en förutsättning för att nya deltagare ska hitta till folkbildningen. Den positiva inställningen är också ett kvitto på att många känner till att erfarenheter och kunskap som erhållits hos studieförbunden är värdefulla. I föreliggande rapport redovisas resultatet från årets mätning med jämförelse mot tidigare år.

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Pressmeddelande om rapporten

_________________________

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

_________________________