studieforbunden_220x50
    

Avtal

Nytt Cirkelledaravtal 2016-09-01 till 2017-08-31

Löneavtal
Tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader:
Löneökningsutrymme om 2,2 % per den 1 september 2016, dvs i nivå med det så kallade märket inom den konkurrensutsatta industrin.
Utrymmet beräknas per facklig organisation och per särbestämmelse.
Avtalat utrymme kan frångås om det är högst 4 medlemmar som omfattas om arbetsgivaren inte kan fullgöra den individuella lönesättningen på ett bra sätt.
Arbetsgivaren ska vara klar med löneförslagen senast 30 dec 2016.

Objektsanställda och timanställda 25 – 44 %
Lönerna höjs med 2,2 % i förhållande till lönen föregående vårtermin.

Lägsta lön för objektsanställd eller timanställd minst 25 % är 168 kr per undervisningstimme inkl semesterersättning.

Allmänna villkor
Anställningsformer
Nuvarande objektsanställning delas upp i två olika anställningsformer:
– objektsanställd anställning mindre än 480 undervisningstimmar per arbetsår enligt särbestämmelse 1.
– timanställd anställning mindre än 44 procent av årsarbetstiden för heltid enligt särbestämmelse 2 4.

Arbetstid
Vad som avses med förtroendearbetstid tydliggörs.
Tillfällig avvikelse från dygns- och veckovilan är möjlig vid oförutsedda händelser om motsvarande kompensationsledighet ges.
Lokala arbetstidsavtal är möjliga att träffa enligt alla särbestämmelser. Kravet på lokalt arbetstidsavtal för lärare inom gymnasiefriskola har tagits bort.

Löneform
Det blir möjligt att komma överens med arbetstagaren om löneform (timlön, månadslön eller annan).

Lön för tjänstgöringsfri tid
Arbetstagaren kan inte gå i tjänst under den tjänstgöringsfria tiden och få lön om personen inte arbetar.

Uppsägning
Uppsägning kan endast göras från hela tjänsten, dvs ej del av tjänst. Bestämmelsen har ändrats pga att LAS inte är dispositiv.

  Cirkelledaravtal 2014-09-01 – 2016-08-31

  Info Cirkelledaravtal 2016-2017   Protokoll 161027   Bilaga 1 Löneavtal 2016   Bilaga 2 Ändringar allmänna villkor   Anställningsbevis cirkelledare 2016   Cirkelledaravtalets timlön för objektsanställd cirkelledare

————————————————-

Avtal om kopiering för studieverksamhet inom studiecirklar

Allmänna avtalsvillkor för cirkelledares kopiering, 2007

Avtal med Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)

Avtal med Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation)

Fler gemensamma avtal

Mynewsdesk Studieförbunden har ett avtal med PR-plattformen Mynewsdesk som gör det billigare för enskilda studieförbund att ansluta sig. Här finns Folkbildningsförbundet på Mynewsdesk.

Adobe och Microsoft
Vi har för folkbildningens aktörers räkning slutit ett volymavtal med Adobe och Microsoft .

Hör av dig till oss för vidare information om avtal.