studieforbunden_220x50
    
cyklar

Psykisk hälsa

Folkbildning och psykisk hälsa. En av fyra svenskar drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa.Tre av fyra har erfarenhet av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, antingen egen eller som anhörig. Genom studiecirklar, kulturprogram och riktad verksamhet kan personer med behov av stöd få hjälp och hjälpa varandra.

På den här sidan samlar vi material om och för arbete med psykisk hälsa.

Kraft, mod & nya mål

är en skrift om studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället.

”Vi har behov av en plats, ett forum där vi kan träna på att berätta om sådant som är viktigt för oss, men som vi i många fall har hållit för oss själva.”

- Raija Pihlava,cirkeldeltagare 

I materialet berättar deltagare i studiecirklar hur de stärkts som människor tillsammans med andra. Det finns även intervjuer med cirkelledare, en chef inom den kommunala socialpsykiatrin och personer från studieförbunden och NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa.

Ladda hem skriften

___________________________

Studiematerial från NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)

Studieförbunden samarbetar med NSPH om studiecirklar. Studiematerialet som är framtaget är ordnat i tre steg och finns på NSPH:s hemsida. Man kan ladda ner dem i sin helhet (både i text och i  tal) och man kan även gå in och både läsa och lyssna på enskilda delar av varje bok:

1. Din egen makt

–  Handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Utbildningen innehåller olika verktyg som du  kan använda. Du bestämmer själv vilka av dem som passar just dig och det som du vill förändra.

2. Din egen berättelse

– Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som varit med om liknande saker. Hur kan vi använda våra egna erfarenheter på ett konstruktivt sätt? Vad kan jag och vad kan vi tillsammans göra för att stärka vår självbild? Vad har jag själv för attityder till psykisk ohälsa – och till mig själv?

3. Med starkare röst

– Handlar om att driva frågor tillsammans för att påverka vård och omsorg i psykiatrin.

4. Din rätt

– Materialet  vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus. Materialet är framtaget av Hjärnkoll/Handisam, NSPH och Sensus studieförbund.

 

#FBPOD 9:
Hur mår du i livet?
Fbpod_9_liten_studio
I Folkbildningspoddens nionde avsnitt pratar vi om existentiell hälsa och hur folkbildningen kan bidra till att människor mår bättre. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vil-ket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister i sina liv men tycker ändå att livet är meningsfullt och glädjerikt. Andra har goda förutsättningar, men har svårt att uppskatta det. Hur känns det att leva? Upplever vi mening och sammanhang i tillvaron? Finns det andra ideal inom folkbildningen än i övriga samhället, som gör det enklare att ha en god existensiell hälsa? Lyssna här

Angeläget: Psykisk livräddning
Psykisklivraddning
Om någon ramlar i en vak vet vi hur vi ska rädda den personen. Men om en person mår psykiskt dåligt och har allvarliga självmordstankar, står många handfallna. Else-Marie Törnberg och Lovisa Bengtsson från Suicidprevention i Väst föreläser om Psykisk livräddning. Angeläget arras av Sensus och är en serie föreläsningar kring aktuella ämnen för dig som är intresserad av människor och samhälle. Se avsnittet här.

Beställ Kraft, mod och nya mål
Foldern ska användas till att informera om hur studiecirklar kan stödja personer med psykisk ohälsa.
Då är den också gratis att be-ställa. Du beställer genom att skicka e-post. Det går även bra att beställa via tfn 08-402 01 50. Uppge antal, vad materialet ska användas till (vilka som ska få fol-dern), kontaktperson samt kontaktuppgifter.