studieforbunden_220x50
    
Liveband scen

Lokalt

Här finns material som rör studieförbundens kontakt med kommunerna och rapporter om folkbildningens situation i olika regioner. I högerspalten hittar du också verksamhetsexempel och information om folkbildningsanslagen från kommun och landsting.

Kommunkontakter

Vägar till framgång: Studieförbunden och kommunerna – tillsammans för bildning (2014)

Med en röst – exempel på dialog med kommunen (2012)

Den nya kulturpolitiken – rapport om vad den nya kulturpolitiken och kultursamverkansmodellen innebär för folkbildningen (2012)

Läge för dialog – en studie om relationen mellan studieförbund och kommuner (2011)

Regionerna och studieförbunden

En serie rapporter från Folkbildningsförbundet som belyser läget i olika regioner i Sverige. Hur ser det ut med utbildning och arbetsmarknad? Hur mår demokratin och kulturen? Vilket stöd får studieförbunden från kommunerna i regionen?

Stöd till folkbildning
Läs mer om Kommunernas och landstingens/regionernas stöd till studieförbundens folkbildningsverksamhet:
Statistik från Folkbildningsrådet

Verksamhetsexempel
Vägar till framgång 
- Studieförbunden och kommunerna – tillsammans för bildning (2014)
___
Folkbildning mot rasism
 – En skrift med exempel från de tio studieförbunden (2013) 
___
Kraft, mod och nya mål
 -
 Om studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att delta i samhället (2013)
___
Musik betyder - broschyr om studieförbundens musikverksamhet (2013)
___
Möt kulturen i studieförbunden– broschyr om studieförbundens kulturverksamhet (2009)