studieforbunden_220x50
    
skog

Regionerna och studieförbunden

- En serie regionala rapporter från Folkbildningsförbundet

Södermanland__och_studieforbunden_FBF2013_12

Folkbildningsförbundet publicerar rapporter som belyser läget i olika regioner i Sverige. Hur ser det ut med utbildning och arbetsmarknad? Hur mår demokratin och kulturen? Vilket stöd får studieförbunden från kommunerna i regionen?

Publicerade rapporter:

Uppsala och studieförbunden

Stockholm och studieförbunden

Västernorrland och studieförbunden

Södermanland och studieförbunden

Skåne och studieförbunden

Många kommuner har haft det tufft ekonomiskt under en följd av år. Kommunernas generella bidrag till studieförbunden har nästa halverats de senaste tjugo åren. Det oroar oss. Vi tror att studieförbunden behövs för att möta människors lust till skapande och lärande, för att öka förståelse och toleransens i samhället och för att fler idéer ska kunna gro.

Rapportserien är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag mellan studieförbund på lokal/regional nivå och kommuner/regioner. Vi hoppas att sådana samtal leder till att fler kommuner får reda på vad studieförbunden bidrar med när det gäller lokal utveckling, och vilka ambitioner som finns. Folkbildningen har redan i dag en relativt stark ställning i regionerna, men diskussionen behöver fortsätta.

Relaterat material
Här finns länkar till material som rör studieförbundens kontakt med kommuner och folkbildningsanslagen från kommun och landsting.

Vägar till framgång 
Studieförbunden och kommunerna – tillsammans för bildning (2014)

Med en röst
Exempel på dialog med kommunen (2012)

Den nya kulturpolitiken
Rapport om vad den nya kulturpolitiken och kultursamverkansmodellen innebär för folkbildningen (2012)

Läge för dialog
Studie om relationen mellan studieförbund och kommuner (2011)

Stöd till folkbildare: Läs mer om Kommunernas och landstingens/ regionernas stöd till studieförbundens verksamhet: – Statistik från Folkbildningsrådet