studieforbunden_220x50
    
Stockholm_wikicommons

Rapport: Stockholm

Stockholm och studieförbunden

Maicen Ekman 2002-10-14Inspiration till samtal

Studieförbunden med 374 medlems‐ och samverkansorganisationer verkar i hela Sverige, i alla landets kommuner. Studiecirkeln där människor söker kunskap tillsammans utifrån ett specifikt intresse och lusten att lära är grunden för studieförbunden. Tillsammans genomför studieförbunden årligen cirka 271 000 studiecirklar, med över 648 000 unika deltagare. Andra folkbildningsaktiviteter, i friare och flexiblare former än studiecirkeln, samlar varje år mer än 900 000 deltagare och ett stort antal kulturprogram lockade 2013 19 miljoner besökare.

Kommunernas generella bidrag till studieförbunden har nästan halverats de senaste tjugo åren. Det oroar oss.

Folkbildningen har i dag en relativt stark ställning i Stockholm men det finns ett behov av att prata om folkbildningens syfte och studieförbundens verksamhet i Stockholm. Vi hoppas att sådana diskussioner ska leda fram till att fler kommuner ser vad studieförbunden kan bidra med.

Rapporten baseras på offentlig statistik för 2013/14. Uppgifterna har hämtats från rapporter och hemsidor från nedanstående myndigheter. Därutöver har även egna beräkningar gjorts. Läs/ladda ner hela rapporten som PDF.

Fler regionala rapporter
___
Skåne
Södermanland

Västernorrland
Uppsala