studieforbunden_220x50
    

Rapport: Uppsala

Uppsala och studieförbunden

regional_rapport_uppsala_forsattsbladInspiration till samtal

Studieförbunden, med 374 medlems‐ och samverkansorganisationer, verkar i landets alla kommuner. Folkbildningsförbundet är intresseorganisation för de tio studieförbunden.

Under 2013 och 2014 publicerar vi ett antal rapporter som belyser läget i olika regioner i Sverige. Vi började med Skåne, fortsatte med Västernorrland, Södermanland och Stockholm och nu har turen kommit till Uppsala län.

Hur ser det ut med utbildning och arbetsmarknad? Hur mår demokratin och kulturen? Och förstås; vilket stöd får studieförbunden från kommunerna i Uppsala? Vi hoppas att denna rapport ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag för studieförbund och kommunerna inom Uppsala län.

Sådana diskussioner kan förhoppningsvis leda fram till att fler kommuner ser vad studieförbunden kan bidra med och att Älvkarleby, som inte ger något generellt bidrag till studieförbunden omvärderar sitt val, att Knivsta höjer sitt synnerligt låga bidrag och att Uppsala kommun, som har högst bidrag per person i länet, får fler goda argument för att stödja studieförbundens verksamhet.

Rapporten baseras på offentlig statistik för 2013/14. Uppgifterna har hämtats från rapporter och hemsidor från i rapporten angivna myndigheter. Därutöver har även egna beräkningar gjorts. Läs/ladda ner hela rapporten som PDF.

Fler regionala rapporter
___
– Skåne
– Södermanland
– Västernorrland
Stockholm