studieforbunden_220x50
    

Rapport: Skåne

Skåne och studieförbunden

Framsida Folkbildningsförbundets rapport Skåne och studieförbundenInspiration till samtal

Föreläsning om hjärnforskning, demokratisoppa med samtal eller ett språkcafé. Studiecirklar i allt från tovning till tyska, hiphop till hälsa, skrivande till solceller.

De tio studieförbunden är en aktiv del av samhället. För att fortsätta utvecklas krävs samtal mellan studieförbunden på lokal nivå, kommun och region; diskussioner om dagens bildningsbehov, folkbildningens idé och potential.

”Skåne och studieförbunden” ska fungera som ett underlag i de samtalen. Hur ser det ut med utbildning och arbetsmarknad i Skåne? Hur mår demokratin och kulturen? Och vilket stöd får studieförbunden från de skånska kommunerna?

Rapporten baseras på offentlig statistik för 2012. Uppgifterna har hämtats från rapporter och hemsidor från nedanstående myndigheter. Därutöver har även egna beräkningar gjorts. Läs & /ladda ner hela rapporten.

Fler regionala rapporter

Södermanland
Västernorrland
Stockholm
Uppsala