studieforbunden_220x50
    
Södermanland_wikicommons

Rapport: Södermanland

Södermanland och studieförbunden

Södermanland__och_studieforbunden_FBF2013_12Inspiration till samtal

Föreläsning om hjärnforskning, demokratisoppa med samtal eller ett språkcafé. Studiecirklar i allt från tovning till tyska, hiphop till hälsa, skrivande till solceller.

De tio studieförbunden är en aktiv del av samhället. För att fortsätta utvecklas krävs samtal mellan studieförbunden på lokal nivå, kommun och region; diskussioner om dagens bildningsbehov, folkbildningens idé och potential.

”Södermanland och studieförbunden” ska fungera som ett underlag i de samtalen. Hur ser det ut med utbildning och arbetsmarknad i Södermanland? Hur mår demokratin och kulturen? Och vilket stöd får studieförbunden från de sörmländska kommunerna?

Rapporten baseras på offentlig statistik för 2012. Uppgifterna har hämtats från rapporter och hemsidor från nedanstående myndigheter. Därutöver har även egna beräkningar gjorts. Läs &/ladda hem hela rapporten som PDF.

Fler regionala rapporter

- Skåne
- Västernorrland
- Stockholm
- Uppsala