studieforbunden_220x50
    

Kommunrelationer

bok

Kommunrelationer

Här samlar vi material som rör relationen och dialogen mellan studieförbunden och kommunerna runt om i landet.

Vägar till framgång – Vägar till framgång lyfter fram några faktorer som vi på Folkbildningsförbundet tror kan bidra till utvecklat samarbete och förbättrad dialog mellan studieförbunden och kommunerna. I skriften möter du politiker, tjänstemän och studieförbundsföreträdare som ger sin syn på saken (2014)

Med en röst – exempel på dialog med kommunen (2012)

Den nya kulturpolitiken – rapport om vad den nya kulturpolitiken och kultursamverkansmodellen innebär för folkbildningen (2012)

Läge för dialog – en studie om relationen mellan studieförbund och kommuner (2011)