studieforbunden_220x50
    

Rapport: Med en röst

– exempel på dialog med kommunen 

Folkbildningsförbundet vill med denna exempelsamling ge inspiration till hur folkbildningen kan utveckla sina gemensamma kommunkontakter med stöd och hjälp av länsbildningsförbunden.

Det dagliga arbetet hos studieförbunden är hektiskt med arrangemang, stöd till cirkelledare och deltagare, administration och information. Då kan det vara svårt att prioritera ett extra samtal till sina lokala politiker.

Kontakten med folkbildningen är efterfrågad av kommunen, det framkom tydligt i rapporten Läge för dialog, resultatet av STUKOM, ett samarbete mellan SKL och Folkbildningsförbundet. Studieförbund och kommunföreträdare efterlyste en fördjupad dialog. Man ville hitta sätt att gemensamt formulera och möta behov och utmaningar i lokalsamhället – med en bibehållen respekt för parternas olika roller.

Hos länsbildningsförbunden finns en plattform för gemensamma samtal. Där ges möjlighet att dela på uppgiften och att samarbeta kring kontakterna med tjänstemän och politiker. Och dialog pågår på många håll! Konkreta exempel på hur det
kan gå till finns i intervjuerna under rubriken ”Så gjorde vi”. Flera av dagens metoder listas i avsnittet ”Ett myller av insatser”.

Lycka till!

Folkbildningsförbundet 2012-09-27