studieforbunden_220x50
    
trad

Rapporter

Här hittar du aktuella Folkbildningsförbundets egna rapporter på nationell nivå. Citera gärna och referera fritt, men glöm inte att ange källa.

- Folkbildningsförbundets bildningstrender 2016 – En spaning från de tio studieförbunden. För tredje året i rad presenterar Studieförbunden de rådande bildningstrenderna.

Större migration har ökat nyfikenheten för nya kulturer, språk och olika mattraditioner. Detta märks bland annat i en ökad efterfråga för studiecirklar om religion, identitetsfrågor och trosuppfattningar hos studieförbunden.

Vi lever i en föränderlig tid! Ständigt nya sätt att uttrycka sig och interagera med människor över hela världen påverkar inte bara vad människor vill lära sig, utan också hur de vill lära sig. Det flexibla lärandet blir allt viktigare och så även efterfrågan för distansstudier och nätbaserade hjälpmedel. Detta är särskilt framträdande bland yngre samt bland medelålders med högre utbildning.