studieforbunden_220x50
    
trad

Rapporter

Här hittar du Studieförbundens egna rapporter på nationell nivå. Citera gärna och referera fritt, men glöm inte att ange källa.

- Studieförbundens Bildningstrender 2017 – En spaning från de tio studieförbunden. För femte året i rad presenterar Studieförbunden de rådande bildningstrenderna. Unga och samhällsintresset.

 

- Studieförbundens Bildningstrender 2016 – En spaning från de tio studieförbunden. För fjärde året i rad presenterar Studieförbunden de rådande bildningstrenderna. Större migration har ökat nyfikenheten för nya kulturer, språk och olika mattraditioner. Detta märks bland annat i en ökad efterfråga för studiecirklar om religion, identitetsfrågor och trosuppfattningar hos studieförbunden.