studieforbunden_220x50
    
Bildningstrender 2016

Bildningstrender 2016

Nyfiken i en strut?

2016 vill svenskarna lära sig språk av ren nyfikenhet och i fria former. Det kan antingen ske tillsammans med andra i en studiecirkel eller genom att söka kunskap på egen hand.

Det finns ett stort intresse för att söka ny kunskap både digitalt och i fysiska rum. Bildningstrender 2016 baseras på en undersökning om vad, varför och hur vi i Sverige vill studera och söka ökad bildning.

Vi ser tre framträdande bildningstrender:

• Intresset för att lära sig språk från alla världens hörn är fortsatt starkt.
• Efterfrågan på att lära svenska som andra språk ökar.
• Det finns ett ökat intresse för flexibla former för lärande, exempel är distansstudier, möten via bloggar, workshops eller en studiecirkel kombinerat med helgkurser.

Här kan du ladda hem hela rapporten.