studieforbunden_220x50
    
Untitled-4

Bildningstrender 2017

Med den årliga rapporten Bildningstrender och vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I årets upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse. Ärets rapport har titeln: Unga och samhällsintresset.

2017 års bildningstrender:
– Unga är den grupp som visar störst intresse att lära sig nya saker.
– Unga har en ökad vilja att lära sig mer om samhälle och politik.
– Hos allmänheten är studiecirkeln det mest populära sättet att lära sig nytt.

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga. Det finns ett stort intresse att lära sig nya saker om många olika ämnen och sex av tio vill lära sig för att de är nyfikna.

  Bildningstrender 2017: Unga och samhällsintresset