studieforbunden_220x50
    

Rapport: Den nya kulturpolitiken

- En rapport från Folkbildningsförbundet (2012)

Bild: Framsida rapporten Den nya kulturpolitiken


I den här rapporten försöker vi sammanfatta vad den nya kulturpolitiken och kultursamverkansmodellen innebär för folkbildningen.

Fokus ligger på studieförbunden, exempel på hur arbetet ser ut i olika regioner och tips inför fortsatt och framtida arbete. Vi hoppas bidra med information och inspiration så att fler folkbildare engagerar sig i det regionala arbetet med kulturplanerna.

Bjud upp till dans!

Studieförbunden och dess verksamhet fungerar som en motor och mötesplats för många av civilsamhällets organisationer, inte minst amatörkulturen. Folkbildningens breda samverkan med enskilda grupper och organiserade kulturorganisationer gör verksamheten till ett nav kring vilket stora delar av det svenska kulturlivet snurrar.

Genom närvaro och förankring i hela landet utgör studieförbunden och hela folkbildningen en unik resurs i arbetet med att göra kulturen tillgänglig för alla. Vi finns i varenda kommun i Sverige, erbjuder möjligheter för alla oavsett kunskap att delta och ta del av kulturupplevelser och skapar arbetstillfällen för både amatörer och professionella. För många är verksamheten en språngbräda vidare i livet, ibland in i det professionella kulturlivet.

Många av oss delar en upplevelse av att det är svårt att ”prata kultur”. Vi vet hur avgörande kulturupplevelser kan vara för människor utveckling, ändå är vår roll och verksamhet ofta svår att göra synlig. Om vi själva bjuder upp till dans kan vi tillsammans med medlemsorganisationer, samverkansparter, små och stora föreningar, privatpersoner och övriga samhället utveckla kulturlivet i Sverige, som vi vet har stor betydelse för så många, och samtidigt synliggöra vår egen verksamhet.