studieforbunden_220x50
    
folkbildning

Remissarkiv

2016 års remissvar och yttranden

– Studieförbundens remissvar på ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)

– Studieförbundens remissvar på ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10)

– Studieförbundens remissvar på Digitaliseringskommissionens delbetänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft” (SOU 2015:91)

– Studieförbundens remissvar på Kulturrådets delredovisning ”Kulturverksamheter i vissa bostadsområden”

Tidigare remissvar och yttranden

Remissvar på ”Främlingsfientligheten inom oss” (SOU 2012: 74)

– Yttrande över remissen ”Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå –
en översyn för ökad individanpassning och effektivitet” (SOU 2013:20)

– Remissvar på Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas fördelning av det statliga verksamhetsstödet för idrottens bildnings- studie och utbildningsverksamhet

Remissvar på ”Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen” (SOU 2012:65)

Remissvar på ”En ny modell för statlig utvärdering ” (SOU 2012: 72)

Yttrande över remissen ”Nya villkor för public service” (SOU 2012:59)