studieforbunden_220x50
    

Film: Folkbildare 90+

Samtal om folkbildningens dåtid, framtid och nutid med några av de folkbildningspionjärer som var med och byggde det ”StudiecirkelSverige” vi nu lever i och utvecklar.

I filmen Folkbildare 90+ berättar Ulla Poppius, Ralph Uddman och Gösta Vestlund om sin syn på folkbildning, utifrån sina erfarenheter, och kommenterar vad de tycker är viktiga frågor för framtiden. ”90 +” står för att de alla fyllt 90 år när intervjuerna skedde i början av 2011.

Helt bekväma med titel ”folkbildare” är inte alltid de som arbetar med folkbildning. Det beror på jämlikhetstanken, att alla bidrar och deltar tillsammans. Så antingen är alla i folkbildningsarbetet just folkbildare, eller så finns det inget som heter så.

Förhoppning är att filmen ger tankarna en skjuts, att du ger dig själv tid att fundera på din bildningssyn och dina tankar om folkbildningen, samhället och framtiden. Gör det gärna tillsammans med andra för att få fler perspektiv, för att möta motargument och för att dela goda skratt – så som folkbildning kan vara.


Ulla Poppius avsnitt i filmen heter ”Från föredrag till kulturprogram” och tar avstamp i föreläsningsrörelsen som var stor i Sverige i början av 1900-talet.


I avsnittet ”Vi kan inte lämna allt till experter” talar Ralph Uddman om de lokala initiativ som är avgörande för ett vitalt föreningsliv och levande folkbildning.


Gösta Vestlund talar om unga människors undanskymda roll och utmaningar för folkbildningen i framtiden. Göstas avsnitt heter ”Demokratisera demokratin”.

____________________________________________
Beställ filmen – Filmen med alla tre intervjuerna tillsammans kan beställas och kostar 40:-/st + porto, skriv till fbf@studieforbunden.se

En studiecirkel?
Folkbildningsförbundet ger ”Folkbildare 90+” samt två skrifter: 
Unga folkbildare om framtiden och 
- Folkbildning i förändring.
Materialen passar utmärkt till en studiecirkel.