studieforbunden_220x50
    

Opinionsbildning

Folkbildningsaktivitet – i din kommun. Studieförbunden är en mötesplats för nyfikna människor och organisationer över hela landet. Det är roligt och inspirerande att visa upp den mångfald som finns i verksamheten. Tillsammans har vi möjlighet att göra det ännu mer och bättre!

 

Opinionsverktyg

Kommunikationsplan för kommunkontakter. Planen tar upp budskap, mål och målgrupper. En ram att fylla med innehåll i form av lokal statistik och verksamhetsexempel.


Opinionsbilda lokalt – så lyckas ni! En webbplats med inspiration och konkreta tips på hur man med små resurser kan nå ut med sitt budskap.

Politiska dagar är PR-byrån Paues Åberg Communications kalendarium över händelser i politik, samhälle och medier som påverkar opinionsbildare.