studieforbunden_220x50
    
munspel

Opinionsbildning

Folkbildningsaktivitet – i din kommun. Studieförbunden är en mötesplats för nyfikna människor och organisationer över hela landet. Det är roligt och inspirerande att visa upp den mångfald som finns i verksamheten. Tillsammans har vi möjlighet att göra det ännu mer och bättre!

I kontakterna med kommunens politiker och tjänstemän kan du som studieförbundsaktiv ta stöd av diverse material från Folkbildningsförbundet. I högerspalten på denna sida har vi samlat en del underlag och tips.

Under rubriken artiklar och debatt i media kan du hitta idéer och argument för folkbildning och studieförbundens verksamhet. Var inte rädd att själv författa en text!

Har du tips på en bra artikel att sprida? Ta gärna kontakt med Folkbildningsförbundet på twitter @folkbildningsfr eller Folkbildningsförbundet på Facebook.

I kalendariet kan du se när nästa regionala konferens om kommunkontakter ”Läge för dialog” hålls. Bilder från mötet i Uppsala i mars 2013.

Opinionsverktyg

- Kommunikationsplan för kommunkontakter. Planen tar upp budskap, mål och målgrupper. En ram att fylla med innehåll i form av lokal statistik och verksamhetsexempel.

- Kommunikationsplattform 2013-14. Utgångspunkt för att kommunicera folkbildning och använda Folkbildningssigillet

- Opinionsbilda lokalt – så lyckas ni! En webbplats med inspiration och konkreta tips på hur man med små resurser kan nå ut med sitt budskap.

- Politiska dagar är PR-byrån Paues Åberg Communications kalendarium över händelser i politik, samhälle och medier som påverkar opinionsbildare.