studieforbunden_220x50
    
tvaman

Artiklar och debatt

Henrik Nordvall, Arbetarbladet 2014-03-24:

” Folkbildningen är i behov av bidrag, så det är en utmaning att behålla sin legitimitet och inte falla för frestelsen att expandera och bli för lika andra aktörer inom utbildning. Att fortsätta vara samhällsorienterad, fortsätta vara folklig och bred, fortsätta vara idéburen. Värna om det som särskiljer folkbildningen.” 

Läs hela artikeln: ”Här dör några myter”, Arbetarbladet

Läs vidare:Ideal kan väl aldrig bli mossiga?”, Arbetarbladet 2014-03-12

_________________________

- Representanter för de tio studieförbunden, 2014-02-14:

”Demokrati kräver insatta och intresserade människor och många som tar initiativ för att påverka sin egen situation och samhällsutvecklingen. Studieförbunden tar en aktiv roll för ett höjt valdeltagande.”

Läs hela debattartikeln”Så kan vi höja valdeltagandet”, Dagens samhälle

Läs vidare: ”Gör upp om folkbildningen”, Impuls 2014-02-16

_________________________

- Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet 2013-06-15:

”Om kommunen ska in och bestämma är man borta från vår grundidé.” 

Läs hela artikeln:
”Sänkta bidrag hot mot cirkel”, Sydsvenskan
Läs vidare:
”Teaterlivet går runt med hjälp av stödet”, Sydsvenskan 2013-06-15
_________________________
 - Rolf Tufvesson, Skånes bildningsförbund och Esabelle Dingizian, MP 2013-04-19:

”Folkbildningen är ett av de viktigaste redskapen för att öka människors delaktighet i samhällsutvecklingen.” 

Läs hela debattinlägget:
”Nya arenor för folkbildning”, Kvällsposten

Opinionsredskap
Här samlar vi verktyg som kan underlätta arbetet med opinionsbildning.

Kommunikationsplan  för kommunkontakter. Planen tar upp budskap, mål och mål-grupper. Den kan ses som en ram att fylla med innehåll i form av egen lokal statistik och exempel ur den egna verksamheten.
Opinionsbilda lokalt. En webbplats med inspiration och konkreta tips på hur man med små resurser når ut med sitt budskap. Materialet är framtaget av Sensus för Folkbildningsrådet.
Westanders PR-handbok 2013 vill bidra till att göra PR-verktyg tillgängliga för fler. Handboken ska fungera som inspirationskälla och checklista för de som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och/eller lobbying.