studieforbunden_220x50
    
QUIZ Elixir topp

Demokrati

I riksdagsvalet 2014 ökade valdeltagandet med 1,2 procentenheter till 85,8 procent. Samma år ökade valdeltagandet i valet till Europaparlamentet med 5,5 procentenheter till 51,1 procent. Även om andelen röstande ökade fanns det betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper. Bland annat är andelen röstande mindre bland ensamstående, lågutbildade, de med lägre inkomster och de som är arbetslösa, medan den är större bland gifta och sammanboende, högutbildade, de med högre inkomster och de sysselsatta.

Hur stor andel som väljer att gå till valurnorna är en mätbar del av demokratin men samtidigt inte målet i sig. Att vara en aktiv medborgare i en demokrati innebär mer än att ”bara” rösta. Hos studieförbunden skapas demokrati både inom och utanför studiecirklarna. Mikrodemokratier inom cirkeln genom möten och interaktion med andra människor, med olika bakgrund och synsätt.

Att skapa delaktiga medborgare mellan valen handlar om individers rättigheter, aktiviteter och värderingar för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningar för detta skapas exempelvis genom demokratiska föreningar och att civilsamhället utvecklas och verkar. År 2014 var första gången val till Europaparlament, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hölls under samma år. Under året genomförde studieförbunden en rad riktade satsningar för att öka kunskapen om valen samt skapa ökad delaktighet.

#aktivtval2014 samlade studieförbundens vida arbete för att stärka demokratin genom individer och civilsamhälle. Debatter, föreläsningar, studier, konserter, kafékvällar, teater – alla former av modern folkbildning där människor både kunnat komma och lyssna och själva delta. Många av aktiviteterna under 2014 har skett i samarbete med föreningslivet och de politiska partierna och det är framförallt på lokalplanet som studieförbunden har sina arenor.

Digital delaktighet: Folkbildningsförbundet har sedan början på 2000-talet drivit frågan om digital delaktighet eller e-demokrati som den också har kallats, som en demokratifråga. Utan internet är det svårt, nästan omöjligt, att delta i samhället fullt ut. Söka jobb, betala räkningar, deklarera, använda kommunala tjänster, söka bostad, opinionsbildning – allt mer sker på internet.

Läsfrämjande: Vuxnas läsintresse och läsförmåga spelar roll för den egna utvecklingen, men också för andras: för att små barn ska kunna ta del av böckers innehåll krävs vuxna som läser med dem. Det ger gemensamma läsupplevelser och en ökad läsförståelse för både liten och stor. Att svepas med i en roman, lära dig tolka en utredningstext, använda ditt nyvunna ordförråd till att blogga och i hiphop-texter.

__________________

Videoupptagning. Hur blir demokratin mer jämlik? 18 januari 2016

Denna upptagning/utsändning gjordes för att fler skulle kunna få ta del av seminariet. Vi beklagar att det finns en del ljudproblem och att inspelningen laggar, men bedömer ändå att det är bättre att att lägga ut materialet – så att samtalet når fler. SVT Forum sänder och publicerar seminariet 20/1 och 22/1.

Hur blir demokratin mer jämlik?

demo sidospalt

Inbjudan. 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden lämnades över till demokratiminister Alice Bah Kuhnke 18 januari 2016.

Folkbildningsförbundet och Demokratiutredningen öppnade dörrarna för alla med intresse för demokrati och folkrörelser att diskutera utredningens slutsatser tillsammans med forskare, politiker och personer från civilsamhället.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Z-salen)
Tid: 18 januari kl 16:30 – 18:30

Mer information om seminariet: demokratiutredningen.info

Se seminariet på Bambuser

Ladda ner inbjudan

_____________
Tidigare seminarier i samarbete med Demokratiutredningen:

12 oktober: Alltid online? Ett seminarium om unga och nya engagemangsformer och aktivitet genom sociala medier.

Läs mer

9 december: Forskare och politiker om ”Låt fler forma framtiden!” 

Låt fler forma framtiden är en forskarantologi med innehåll som anknyter till utredningens uppdrag.

Efter presentationer av författare till kapitel i antologin kommenterade en panel med politiker innehållet och blickade framåt.

Almedalen

Studieförbunden är alltid självklara aktörer under Almedalsveckan. Hos oss står kunskap, lärande och demokrati alltid i centrum.

Almedalen 2015

#aktivtval på Almedalen 2014

Almedalen 2013