studieforbunden_220x50
    
online

Alltid Online?

Digital folkbildning

Ungas delaktighet och engagemang

Studieförbunden ger unga möjligheter att engagera sig politiskt: digitalt, via sociala medier och fysiskt. Seminariet Alltid Online? – om ungas politiska deltagande utgick från en ny forskningsrapport som visar att användningen av sociala medier blivit allt viktigare för ungas politiska deltagande. 

Aktiva från olika studieförbund presenterade verksamhet som förenar digital teknik och politiskt engagemang. Här får du möta Elias Sandling från Sensus Norra Norrland som berättar om workshop-serien Unga och nätmakt och Tanvir Mansur från ABF Stockholm, som visar hur ABF kunde agera snabbt när allt fler människor på flykt började komma till Sverige i slutet av sommaren 2015. (Videoklipp: Ulf Isacson)

Utmärkande och unikt för folkbildningen är att deltagarna har stort inflytande över innehållet och tillvägagångssättet för sitt lärande samt att valet att engagera sig görs av deltagaren själv. Det är deltagarna som bestämmer om mötena sker fysiskt eller i det digitala rummet. Sociala medier och fysiska möten är inte två separata stuprör, människor interagerar, diskuterar, lär och uttrycker sig i båda rummen om vartannat.  Internet kan skapa engagemang som stannar online, bidrar till fysiska möten eller fysiska möten som tas vidare i till engagemang på nätet.

Förenklat kan demokrati i studiecirkeln beskrivas fungera på två plan; inom studiecirkeln och utanför. Studiecirklar fungerar som verkstäder i praktisk demokrati, lärandet bygger på dialog och överenskommelser. Den gemensamma aktivitet som det innebär att delta i cirkelverksamhet skapar tillit och stärker deltagarnas sociala liv även utanför cirkeln och individens delaktighet i samhällsfrågor tenderar att stärkas.

Tre studieförbundsexempel

Wikipediaskribenter och musikarrangemang, digitala hjälpmedel för ökad läslust, kontakter genom sociala medier och digitala vägar för personliga berättelser… håll tillgodo! De exempel vi presenterar här är utdrag ur skriften ”Alltid Online?”, som är särskilt framtagen till seminariet med samma namn, ett samarbete med 2014 års Demokratiutredning.

Vi ska röstaIbn Rushd Studieförbund:
Vi ska rösta, Helsingborg

 

“Vi är Sverige! Vi har makten! Vi ska rösta!”

Viraler och delade klipp inför valet. Vi ska rösta hade sin utgångspunkt i att nå unga i Helsingborg för att öka valdeltagandet i valet 2014. Med filmer, uppmaningar och engagemang spreds projektet även utanför stadens gränser. Framförallt har förstagångsväljare varit projektets målgrupp men även en bred allmänhet i Helsingborg har nåtts genom sociala medier och aktiviteter på gator och torg. Läs mer

______

SFI-poddenFolkuniversitetet:
SFI-podden
, Malmö

 

”En 29 årig, kreativ tjej som bland annat sysslar med teater, film och festivaler. Maryna berättar om ett av sina filmprojekt, det nya livet i Sverige och om hur det är att välja ut 20 kilo av det du äger och lämna sitt hemland”

Podden som fristad för berättelsen. SFI-podden är resultatet av ett projekt inom svenska för invandrare (SFI) på Folkuniversitetet. En podd har byggts upp med koncept, dramaturgi och manus och det har behövts arbete med både intervjuteknik och redigeringsteknik för att få ett resultat som alla var nöjda med. Läs mer

______

Arrangörsutbildning onlineKulturens bildningsverksamhet:
Arrangörsutbildning, nationellt och Online

 

”Som arrangör är du aldrig färdiglärd. Att online kunna möta andra, diskutera, reflektera och utvecklas tillsammans och var och en för sig som arrangör är något av en revolution”

Sprids snabbt över hela landet. Kulturens Bildningsverksamhet vill arbeta för att få fler att arrangera konserter och spelningar samt utvecklas som arrangörer. Utifrån detta har de tagit fram en onlinecirkel för nya arrangörer. Läs mer

Alltid online?
12 oktober bjöd 2014 års Demokratiutredning och Folkbildningsförbundet in till ett seminarium om unga och nya engagemangsformer och aktivitet genom sociala medier

Seminariet utgick från rapporten Ungas politiska deltagande, skriven  av Emma Bäck, Hanna Bäck och Nils Gustafsson på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning. Rapporten visar att användningen av sociala medier blivit allt viktigare för ungas politiska deltagande.

Den digitala människan och folkbildningen

Den digitala människan och studieförbunden
Med denna satsning ökar studieförbunden sin kompetens, tar del av ny forskning och får möjlighet att planera för framtidens studieförbund.

Vi rustar oss för att ligga i framkant när det gäller livslångt lärande i en digital tidsålder. Satsningen, som görs inom ramen för studieförbundens arbete för digital utveckling, består av tre korta webbinarier och ett längre WorkLab den 25 november.

Vill du veta mer? Vill du delta?
läs vidare här

Film: Vår demokrati

 

Vår demokrati_filmrutaDemokratiAkademin har på Demokratiutredningens uppdrag gjort en resa Sverige runt och gett olika unga en möjlighet att uttrycka sina åsikter om demokratin. 

Resultatet av deras resa, filmen ”Vår demokrati” presenterades under seminariet den 12 oktober av Sofia Zackrisson, som också berättar om arbetet bakom.

Se filmen