studieforbunden_220x50
    
Arrangörsutbildning online

Arrangörsutbildning

Kulturens Bildningsverksamhet: nationellt och online – sprids snabbt över hela landet 

”Som arrangör är du aldrig färdiglärd. Att online kunna möta andra, diskutera, reflektera och utvecklas tillsammans och var och en för sig som arrangör är något av en revolution”

Kulturens Bildningsverksamhet vill arbeta för att få fler att arrangera konserter och spelningar samt utvecklas som arrangörer. Utifrån detta har de tagit fram en onlinecirkel för nya arrangörer. Det är en kostnadsfri digitalgrundutbildning om arrangörskap och hur arrangemang kan bli bättre. Praktiska delar om ekonomi, tillstånd, avtal, marknadsföring och bokningar ska blandas med reflektioner och diskussioner. Deltagarna bestämmer själva vad de vill dröja sig kvar vid och lära sig mer om, allt för att uppmuntra till ett flexibelt lärande som bygger på deltagarnas viljor.

Just nu byggs hemsidan som studiecirklarna ska vara tillgängliga ifrån upp. Flexibiliteten att vem som helst ska kunna delta var som helst ifrån ökar tillgängligheten och breddar målgruppen. Att kurserna helt och hållet kommer äga rum digitalt kommer att öka deltagandet. Detta kommer att vara en permanent utbildning hos Kulturens Bildningsverksamhet och fungera som en ram för att tillgodose ett behov studieförbundet märkt av från nya arrangörer; att lära av andra och utvecklas i sin egen roll.

Arrangörskapet är en viktig del i ett levande kulturliv i landet. Det handlar om att få fler människor att ta del av konst, kultur och musik. Det är en del av det ständigt pågående demokratiska samtalet som stärks av nya intryckt, uttryck och gestaltning för att människor ska kunna ta till sig vad som händer, görs eller kan göras.

Kursen är utformad i tre delar; innan, under och efter ett arrangemang. Deltagarna ska gå igenom olika moment med läsning, filmer, TED-talks och reflektionsuppgifter. Dessa moment berör arrangemang utifrån olika ämnen som exempelvis jämställdhet och tillgänglighet. En viktig del i verksamheten kommer vara diskussionsforumen där deltagarna kan ventilera erfarenheter, enkla misstag, bra tips och tidigare kunskap och idéer.

I det här forumet hoppas arrangörer utvecklas samt att nya typer av arrangemang växer fram. Gustav Sjöstedt som leder arbetet med arrangörsutbildningarna från Kulturens Bildningsverksamhet säger ”ingen skulle vara gladare än jag om vi får arrangemang från Treriksröset till Smygehuk.”

alltid online knapp