studieforbunden_220x50
    
SFI-podden

SFI-podden

Folkuniversitetet: Podden som fristad för berättelsen

” En 29 årig, kreativ tjej som bland annat sysslar med teater, film och festivaler. Maryna berättar om ett av sina filmprojekt, det nya livet i Sverige och om hur det är att välja ut 20 kilo av det du äger och lämna ditt hemland”

SFI-podden är resultatet av ett projekt inom svenska för invandrare (SFI) på Folkuniversitetet. En podd har byggts upp med koncept, dramaturgi och manus och det har behövts arbete med både intervjuteknik och redigeringsteknik för att få ett resultat som alla var nöjda med. Projektledare Anna Kajerman har tillsammans med SFI-deltagare lagt många timmar i inspelningsstudion och än så länge har åtta poddavsnitt producerats.

Poddradio som form har ökat markant i omfattning den senaste tiden. Det är en ljudinspelning för någon eller några som vill producera samtal eller monolog i ett ljudklipp som sedan enkelt kan distribueras till andra genom exempelvis appar i iPhone eller Android. I den här podden får en följa åtta SFI-studenter som berättar sina historier och erfarenheter från sina hemländer, skillnader i Sverige och kunskaper från SFI blandas med historier om livet idag. Alla har en intressant historia som de vill dela med sig av.  Projektet ger SFI-studenterna en plats att uttrycka sig i och blir en fristad för berättelser, upplevelser och bemötande i det svenska samhället.

Utifrån dessa poddavsnitt har ett studiematerial bestående av instuderingsfrågor och ordlistor till varje avsnitt utformats. Det i syfte att användas i studiecirklar om samhällsorientering och svenska i hela landet. Det digitala verktyget som podd är har bidragit till att studiecirklarna fått ett mervärde för även dem som inte deltagit i cirkeln personligen. SFI-podden når ut till andra i samma situation men också till människor med helt andra erfarenheter och bakgrunder. Vilket i sin tur ökar förståelsen och bygger broar mellan människor.

”Vi ville nå ut till så många som möjligt, ha hög ljudkvalitet och att alla åtta som delat med sig av sina berättelser skulle vara nöjda och också trygga med utformning och resultat, det har tagit tid. Men all den positiva respons deltagarna fått från både allmänhet och andra SFI-studenter har gjort dem väldigt stolta över att få berätta sina livshistorier”, berättar Anna Kajerman.

Poddradion har blivit ett verktyg för personerna att göra sin röst hörd. Alla åtta har olika bakgrund, ålder och intressen – allt för att visa den mångfald som finns i en SFI-klass. Flera lyfter fram den starka sammanhållning de fått med andra deltagare och hur viktigt det är att stötta varandra. Avslutningsvis säger Anna Kajerman ”de har arbetat otroligt hårt för att lära sig ett nytt språk.”

På bilden: Maryna Mykhatska Folkuniversitetet

alltid online knapp