studieforbunden_220x50
    
Vi ska rösta

Vi ska rösta!

Ibn Rushd studieförbund: Viraler och delade klipp inför valet

“Vi är Sverige! Vi har makten! Vi ska rösta!”

Vi ska rösta hade sin utgångspunkt i att nå unga i Helsingborg för att öka valdeltagandet i valet 2014. Med filmer, uppmaningar och engagemang spreds projektet även utanför stadens gränser. Framförallt har förstagångsväljare varit projektets målgrupp men även en bred allmänhet i Helsingborg har nåtts genom sociala medier och aktiviteter på gator och torg.

Projektet har använt sig av parollen ”Vi är Sverige! Vi har makten! Vi ska rösta!” för att lyfta fram att alla, oavsett bakgrund, har samma rätt att vara en del av det demokratiska samhället och använda sin röst. Praktisk information om det allmänna valet 2014 på sex olika språk har spridits via sociala medier för att få stort genomslag och nå en bred målgrupp. Med filmer om hur det går till att rösta och aktiviteter som manar till engagemang hade projektet som mål att öka unga utrikesföddas kunskap om valen och främja viljan att rösta.

En del av projektet riktade sig till flerspråkiga personer som fick möjligheten att lära sig mer om den praktiska företeelsen att rösta och uppmanades sedan sprida detta vidare till personer, grupper och sammanhang i sin närhet, både online och offline. Allt för att mobilsera fler unga att använda sin röst i det allmänna valet i de områden där valdeltagandet tenderar att vara lågt.

Jenny Mörk som var projektledare för Vi ska rösta i Helsingborg berättar ”vi ville göra saker som inte var typiskt politiska, så som dansuppträdanden och matlagning på centrala platser på orten för att nå ut till fler. Men det gäller också att ta ut politikerna hit för här brukar de inte vara och få dem att prata vardagligt så alla kan förstå och känna sig delaktiga”.

Att skapa möten mellan människor och ett engagemang som frambringar aktivitet, tankar och diskussion är viktigt för samhället och det är just det som Ibn Rushd Studieförbund lyckats göra för unga i Helsingborg. Både på mötesplatser på gator och torg och på sociala medier har människor får komma till tals, träffas, utbytt erfarenheter, kunskaper och åsikter. Något som startade som en kampanj för att öka valdeltagandet och också bidragit till nya möten, vänner och delaktighet i samhällsfrågor.

alltid online knapp