studieforbunden_220x50
    
Analoga dueller för digital delaktighet

Digital delaktighet

Studieförbunden och Folkbildningsförbundet arbetar sedan länge med frågor kring digital delaktighet. Under 2015 fokuserar vi på utveckling och frågor folkbildningen och människan i den digitala åldern. Vad innebär en alltmer genomgripande digitalisering för det livslånga lärandet?

Vi medverkade från starten i kampanjen Digidel 2013. Med gemensamma krafter uppnåddes kampanjmålet; 500 000 fler svenskar är nu digitalt delaktiga. Kampanjledningen beslutade på sitt sista sammanträde att fortsätta samarbetet i nätverksform. Från januari 2014 är det den sk. Samverkansledningen som driver arbetet vidare. Nätverket Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Nätverket träffas fyra gånger per år, och varje kvartal har en kvartalsansvarig som initierar möten, besvarar frågor och är kontaktperson in i nätverket.

_____________________

eMedborgarveckan 5-11 oktober 2015

läs mer om eMedborgarveckan 2015eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som pågår mellan 5-11 oktober 2015. eMedborgarveckan arrangeras nu för andra året av Digidelnätverket. Ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet är veckans fokus.

Vilka kan medverka?
– Alla som gör insatser för digital delaktighet kan medverka under eMedborgarveckan 2015, till exempel kommuner, organisationer, myndigheter, företag, bibliotek, studieförbund och privatpersoner. Det kan handla om allt ifrån en visning av tjänsten Mina meddelanden eller Mina vårdkontakter till att handgripligen prova på tjänster på den kommunala webben eller andra tjänster från myndigheter eller andra aktörer.

Det går också bra att ge grundläggande hjälp att hitta ut på nätet genom föreläsningar, utbildningar och support. Här finns anmälningsformuläret!

eMedborgarveckan bygger på frivilliga insatser för digital delaktighet. Det finns inga medel att söka. Veckan riktar sig till vem som helst som vill lära sig mer. Vilka aktiviteter ni vill genomföra är upp till er. Alla aktörer som anmäler sig och medverkar under Medborgarveckan kommer att bli omnämnda i vår slutrapport. För att kunna följa upp insatserna kommer vi att be er redovisa antal deltagare och fördelning män/kvinnor.

Kampanjmaterial kommer att skickas ut till alla som anmäler sig och fyller i adressuppgifterna.

Nationell projektledare för eMedborgarveckan 2015 är Ann Wiklund (ann.wiklund@telia.com)

Digidelnätverket stöds ekonomiskt av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

_____________________

Get Online Week 2015 – filmen!

Årets aktiviteter drog 3089 personer som ville lära sig mer om att använda internet. Kampanjen drog till sig uppmärksamhet från olika medier: dagstidningar, radio, bloggar och sociala medier. GOW hade hög närvaro på Facebook, Twitter och Instagram. Under veckan var alla ivriga att dela med sig av sina erfarenheter med varandra. Här kan du läsa hela rapporten om den svenska insatsen (ENG)

_____________________

Rekordmånga aktörer till Get Online Week 2015

A4-DR

Vi har ett nytt svenskt rekord – 118 aktörer deltar under Get Online Week 2015! & över 700 000 har anmält sig över hela Europa.

Nätverket Digidel är nationell samordnare för den årliga europeiska kampanjen som i år äger kampanjen rum 23-29 mars.

Tema för veckan är digitalt möjliggörande och digital inkludering. Med fokus på kodning för digital inkludering och e-deltagande.

Enligt Svenskarna och Internet 2014 står idag ca 1 miljon svenskar utanför nätet. I Europa står 20 procent utanför nätet. 39 procent saknar den kunskap som krävs för att kunna bege sig ut på arbetsmarknaden och söka de jobb som kräver digital kompetens.

Get Online Week är ett viktigt tillfälle att lyfta civilsamhällets initiativ för att få fler människor med i den digitala gemenskapen.

Flera studieförbund har redan anmält sitt deltagande: Studieförbundet Vuxenskolan, BurträskStudiefrämjandet Umeåregionen, Medborgarskolan Umeåregionen, Studiefrämjandet och PREI (Projekt för Integration), Studiefrämjandet i VännäsABF Örebro Län/HallsbergStudiefrämjandet i VindelnNBV MittSverige, Folkuniversitetet Västmanland, Folkuniversitetet Göteborg.

Alla som medverkar får kampanjmaterial (loggan finns här), de kommer också stå med i den nationella rapport och film som skickas ner till Europa. De medverkande får tillgång till såväl filmen och rapporten och kan använda dem fritt.

_____________________

Digidels nätverksträff 20 oktober

20 oktober träffades vi i Göteborg. Det går att ta del av delar av dagen i Youtube-klippet nedan. Saknar du något? Har du en fråga eller två? Vilka frågor tycker du att folkbildningen ska ta sig an i det digitala samhället? Använd hashtagen #digidel på Twitter och fortsätt diskutera digital delaktighet!

På oktoberträffens agenda fanns bland annat:

”Digital delaktighet och förvaltningsgemensamma tjänster” – Lena Warstrand, E-delegationen
”E-tjänster i kommunerna” – Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting
”DigiMeet – erfarenhetsutbyte mellan Digidelare!” Deltagare: IT-GUIDE, Regionförbundet Kalmar, Katrineholms kommun, Malmö Stadsbibliotek, ULVIS, Försäkringskassan, Mobilelearn, Folkbildningsrådet.
”Vad kan en e-tjänst vara?” – Elin Wihlborg, Professor i Statsvetenskap vid Linköpings Universitet
Dessutom fick vi en uppföljning av Medborgarveckan samt premiärvisning för filmen om projektet!

_____________________

Medborgarvecka


För första gången någonsin arrangerade Digidelnätverket en medborgarvecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. 125 aktörer, varav huvuddelen bibliotek, mötte människor i workshops och events för att fler ska få möjlighet att lära sig använda internet.

bloggbild

Ungefär en miljon svenskar står idag utanför nätet. Digital delaktighet i Sverige handlar om demokrati. Du ska kunna göra din röst hörd på nätet och också klara praktiska uppgifter som att ställa ditt barn i barnomsorgskön, kunna söka jobb, ta del av dina vårdjournaler, betala dina räkningar.

Under medborgarveckan ägde utbildningar, workshops och events rum. De var öppna för ALLA över hela Sverige. Läs vidare på Sambruks hemsida

Nätverket Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Digidelnätverkets samverkansledning består av: Sveriges Kommuner och Landsting, Digitaliseringskommissionen, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Kungliga Biblioteket, Svensk Biblioteksförening, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, SeniorNet, Statens Mediaråd, Sambruk, IT&Telekomföretagen, Myndigheten för delaktighet, Läns- och regionbiblioteken.

_____________________

Get Online Week 2014!


Get Online Week – Europasajten: http://www.getonlineweek.eu/

30-24 mars pågår Get on Line Week 2014 över hela Europa.  Målet är att få fler européer att bli nyfikna och börja använda Internet under veckan. I Sverige drivs Get Online Week av Föreningen Sambruk via Digidelnätverket och stöds av regeringen, Folkbildningsförbundet och IT- och Telekomföretagen.

Projektledare är Linda Sandberg. Hon kan kontaktas på: linda@copylinda.se

_____________________

Digidel fortlever – som nätverk

Den sista december 2013 avslutades kampanjen Digidel 2013. Med gemensamma krafter har alla partners tillsammans lyckats nå målet; 500 000 fler svenskar är nu digitalt delaktiga! I och med att kampanjen är slut, stängs kansliet. Kampanjledningen beslutade dock på sitt sista sammanträde att fortsätta samarbetet i nätverksform och genomföra fyra möten och nätverksträffar under 2014. Kungliga Biblioteket, Folkbildningsrådet, Sambruk och Folkbildningsförbundet arrangerar ett möte och en nätverksträff var under året.

Här kan du se filmen om hur nätverket kom till:

_____________________

Anna-Karin Hatt16 förslag överlämnade från Digidel till IT-ministern

Under de tre år som kampanjen Digidel 2013 arbetat har en halv miljon svenskar som tidigare stod utanför den digitala världen blivit delaktiga. Det har varit en lyckad kampanj där folkbildningen gett mätbara resultat. Men mycket arbete återstår. Digidel 2013 presenterar därför sexton förslag i den slutrapport kampanjledningen överlämnar till regeringen. Läs mer

_____________________

 

Digideldagen den 25 november var en heldag tillägnad hjältarna som deltog i kampanjen Digidel 2013. I snart tre års tid kämpade de för att tillsammans få en halv miljon svenskar ut på nätet. Kampanjens avslut firades – och det med pompa och ståt.

______________________________________

” Datakunskapen blir ett redskap och en inkörsport till så mycket annat.”


Annika Nilsson, Folkbildningsförbundets styrelseordförande, berättar varför Folkbildningsförbundet driver Digidelkampanjen.

Folkbildningsförbundet har sedan början på 2000-talet drivit frågan om digital delaktighet eller e-demokrati som den också har kallats, som en demokratifråga. Utan internet är det svårt, nästan omöjligt, att delta i samhället fullt ut. Söka jobb, betala räkningar, deklarera, använda kommunala tjänster, söka bostad – allt sker på internet.

2011 drog vi igång kampanjen Digidel 2013 tillsammans med en mängd aktörer från folkbildningen, länsbiblioteken, KB, telekombolagen, Seniornet, Handisam (nu Myndigheten för delaktighet) med flera. Målet är få 500 000 fler svenskar ut på internet till och med 2013. Bakgrunden är .SE:s undersökning Svenskarna och Internet 2010 som visar att 1,5 miljoner svenskar, från 16 och uppåt, aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper, även bland yngre.

En kommentar till Digital delaktighet

  1. Pingback: Framtidens Digidel – var finns stat och kommun?

Re:flex: Omvärld, forskning och konkret praktik i fokus.

Den digitalamanniskan Foto: Ola Hallqvist

”Vad betyder digital pedagogik? Hur visar det sig konkret? Vad är bra med det digitala? Vad ger det digitala för nya möjligheter som inte funnits tidigare?”

Referat. Nättidningen Re:flex Elisabet Norin besökte Studieförbundens satsning ”Den digitala människan och studieförbunden” 

Läs hela artikeln

Den digitala människan och studieförbunden

Med denna satsning ökade vi vår kompetens, tog del av ny forskning och fick möjlighet att planera framåt som ledningar och verksamhetsledare i studieförbunden.
Hur rustar vi oss för ett livslångt lärande i en digital tidsålder? Satsningen bestod av tre korta webbinarier och ett längre WorkLab den 25 november – om strategier för folkbildning i en digital tid.

Läs vidare

Alltid online?
- Sociala mediers roll för ungas politiska deltagande

I oktober bjöd 2014 års Demokratiutredning och Folkbildningsförbundet in till ett seminarium om ungas politiska deltagande.

Aktiva från olika studieförbund presenterade verksamhet som förenar digital teknik och politiskt engagemang.

 Läs mer

InkluderaFlera i den digitala vardagen
image Detta Nordplusprojekt jämförde de nordiska ländernas folkbildningsinitiativ, lagstiftning, finansiering och målsättningar kring digital delaktighet.
Målet? Att se vad som funkar och föra en dialog med beslutsfattare och tjänstemän. Hur kan folkbildning bidra till att fler inkluderas digitalt? Den 20 maj ordnades det ett nordiskt seminarium i Köpenhamn.

Läs mer

Samhällspåverkan genom podcasts

På Almedalens första dag gjorde podcasten Statsapparaten en liveinspelning med gäster. Vem får egentligen synas under veckan? Hur ska aktivister förhålla sig till Almedalen?

Läs mer

Verksamhetsexempel
Bild: framsida häftet På väg ut i rymdenI denna folder har vi sammanställt några exempel på hur studieförbund arbetar för ökad digital delaktighet.