studieforbunden_220x50
    

Bok, livsfrågor och tro

läsfrämjande Sensus_artikel

Det är inte så att Magdalena Sandberg i Umeå har något emot böcker, men hon tycker att det är svårt att komma till skott och ta sig tid att läsa. Hon har läst första boken i Karl Ove Knausgårds serie Min kamp, men för att det skulle bli av krävdes att hon var på resa och hade extra tid. PO Enquist är en annan favorit, kanske för att han, som Magdalena beskriver det, ”rör vid det allmänmänskliga, igenkännandet och det vemodiga. Och så är han ju härifrån. Helt plötsligt handlar det om farmor och så är han ju uppvuxen inom kyrkan.” 

Magdalena är med i en av Sensus läsecirklar tillsammans med ett gäng i olika åldrar från kyrkan. Hon uppskattar att de inte bara fikar och snackar när de träffas, utan att samtalen alltid utgår från en bok. Hjärtats nycklar av Martin Lönnebo är en av böckerna de läst och fått ut väldigt mycket av. Träffarna ger henne tillfälle att vrida och vända på sådant som känns angeläget i livet, och hon tycker att det är spännande att ha blivit hoptotad med människor hon från början inte känner. Gruppen betyder jättemycket. Nu känner de varandra och Magdalena tror att det gemensamma är att de delar samma längtan.

-Vi läser och pratar om ett kapitel i taget och landar så småningom i våra egna liv. Det gör att vi lever med varje bok väldigt länge. Ofta handlar det om livsfrågor, det som sker i brytningen mellan tro och liv och vad tron får för konsekvenser i våra liv. Det ger en förståelse för vad det är att vara människa. Det ska inte vara intellektuellt utan bottna i våra egna liv, vara livsnära. Det blir förstås personligt, men vi har tystnadsplikt. Allt som sägs i rummet stannar där. Vi avslutar alltid träffarna med att be tillsammans, berättar Magdalena.

Alla som är med i en läsecirkel får rabatt i bokhandeln Din Bok i Umeå och gratis inträde på författarträffarna, som arrangeras tillsammans med Sensus och de andra studieförbunden på orten. Personalen på bokhandeln delar gärna med sig av boktips och har under femton års tid genomfört över 700 författarsamtal med som mest 1000 personer i publiken. Några författare som varit på besök är Herman Lindqvist, Stefan Einhorn, Patricia Tudor-Sandahl, Martin Lönnebo och Åsne Seierstad. Henric Bergner, som är ansvarig på bokhandeln, menar att författarmöten kan spela en avgörande roll för att få människor som sällan läser att plocka upp en bok, inte minst gäller detta skolungdomar.

- I dessa digitaliserade tider kan mötet med en författare aldrig ersättas. Det fysiska mötet är fortfarande unikt. Det är inte på samma sätt som att en författare sitter i en tv-soffa, här pratar författarna i en och en halv timme utan reklamavbrott, säger Henric, som tycker att det riktiga mötet är en bristvara idag.

Magdalena har varit på flera av författarsamtalen och tycker att det är fantastiskt trevligt, framför allt för henne som inte hinner läsa så mycket annars. Att höra författarna själva berätta ger henne möjligheten att ”smaka på” böckerna. Senast var hon på Magnus Malms författarkväll och tyckte det var så inspirerade att hon köpte och redan har läst halva boken.

Boktips: Min kamp-serien av Karl Ove Knausgård, Ett annat liv (självbiografi) av PO Enquist, Liknelseboken av PO Engquist, Hjärtats Nycklar av Martin Lönnebo, Kännetecken av Magnus Malm

Text: Kajsa Wiktorin

knapp_fokus_livslångt_läsande