studieforbunden_220x50
    

Självkänsla och ett nytt liv

Ali Reunanen_Foto Joakim Berndes Läsfrämjande

Läsa sig till självkänsla och ett nytt liv. På bottenvåningen i ett hyreshus i Stockholm har Unga KRIS-08 sin föreningslokal. Unga tjejer och killar, som tidigare haft problem med kriminalitet och droger, bygger upp, driver och organiserar verksamheten. Här är det fyra deviser som gäller för alla; hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet.

Den här morgonen är ett tiotal personer på plats, alla har just nu Unga Kris som sin arbetsplats. Hela gruppen samlas klockan nio i stora rummet för en träff i litteraturcirkeln, en stunds ro och samling innan dagens aktiviteter drar igång. Ricardo läser en text om kärlek. Det hörs att han tycker om att läsa högt. De andra sitter tysta och lyssnar, någon knäpper händerna och några blundar. Stämningen är koncentrerad. Sedan går de laget runt, alla reflekterar fritt och delar tankar om kärlek. Och känslan av kärlek i rummet är påtaglig, stark. Alla lyssnar respektfullt på varandra och stunden avslutas med en sinnesrobön. Varje arbetsdag startas upp och avrundas med en litteraturcirkelträff, med högläsning och delade tankar att bära med sig genom dagen. Läsandet blir ett sätt att skapa lugn och en del av vägen till ett nytt liv. Flera har börjat skriva egna visdomsord, som de delar på Facebook.

Efter morgonstunden sitter några runt köksbordet och pratar om läsande och böcker, om att sitta i fängelse och ha böcker som sällskap, att ha dyslexi och vikten av att underhålla läsandet för att inte tappa läsförmågan och svårigheten att koncentrera sig när det finns mycket annat som pockar på ens uppmärksamhet.

Unga Kris fungerar som ett stöd för de som vill starta ett nytt ickekriminellt och drogfritt liv och driver studieverksamhet tillsammans med NBV. Att läsa, skriva och studera är viktiga byggstenar mot ny kunskap och bättre självkänsla. Patrik visar studiematerialet Bättre framtid, som tar upp ämnen som familj och relationer, ekonomi, arbete, missbruk och etik, frågor som är viktiga att ta tag i inför en frigivning från fängelset. Efter varje kapitel skriver deltagarna sin egen ”färdplan” med mål och delmål. Målet kan vara att få träffa sina barn och då kan ett delmål vara att skriva ett kort en gång i veckan eller prata på telefon. Nelly berättar att de alltid läser högt ur studiematerialen på cirkelträffarna och turas om att läsa för att alla ska hänga med och känna sig delaktiga.

Ali Reunanen är vice förbundsordförande i Kris och sitter i NBVs förbundsstyrelse. Han har utbildat över 400 cirkelledare både på anstalter och i den öppna verksamheten. När Ali satt inne, för många år sedan nu, kom bokbussen. ”Det var många som lånade böcker, mest deckare, böcker om maffia och sådant som vi känner igen.”  Den trenden verkar hålla i sig. För fyra år sedan publicerade TT en artikel om de mest utlånade böckerna på Kumlafängelset. Majoriteten var svenska kriminalromaner, men det finns också ett intresse för filosofi, psykologi, religion och självhjälpslitteratur. Alis eget intresse för litteratur väcktes av en lärare i grundskolan. Sista timmen på skoldagen drog läraren för gardinen, lät eleverna lägga upp fötterna på bänkarna och läste högt ur Röde Orm. ”Jag hade inte läst en enda bok, men den där boken ville jag höra mer ur. Den läraren fick mig att börja läsa och skriva.” Nu är det Alis tur att väcka läslusten hos ungdomar han träffar.

Dyslexi är vanligt på fängelserna och det finns de som inte kan läsa. Ali berättar att det blir tydligt när de kör studiecirklar. ”Det är handikappande att inte kunna läsa, det är en skam. I studiecirkeln får alla den tid de behöver. Det är viktigt att alla är delaktiga och här ser vi olikheterna som tillgångar. Okunskap och frågor gör dessutom att vi blir tvungna att fördjupa oss och det berikar.” Kan man inte läsa och skriva är det svårt att klara av skolarbete. ”Studiecirkeln är bra, man gör allt tillsammans. Det är lättare att lära sig när man är delaktig och förstår varför.” Ali berättar att flera har gått vidare från studiecirklar på KRIS till att läsa in grundskola och gymnasium och några har sökt sig vidare till folkhögskola.

På KRIS handlar det om att fånga upp allas olika intressen och talanger, erbjuda kunskap och egenmakt och visa på vägar till ett liv där de goda krafterna styr. Studiecirkelverksamheten är en stor del av arbetet. Nelly föreslår att de ska starta en studiecirkel i högläsning, där alla får läsa längre stycken ur en bok de väljer tillsammans och Ricardo pratar om sina teaterdrömmar. Han vill skriva och läsa teatermanus med ungdomar i förorten. Kunskap får självkänslan att växa och ur den föds de goda idéerna.

Text: Kajsa Wiktorin
Foto: Joakim Berndes

knapp_fokus_livslångt_läsande