studieforbunden_220x50
    

Tänka fritt

Anisur Rahnman Läsfrämjande

Att läsa och skriva hjälper människor att tänka fritt. Just den här gråkalla vinterdagen är Stadsbiblioteket i Uppsala stängt. Anisur Rahman väntar i stället på caféet mitt över gatan, där han brukar sitta och skriva. Med sin kaffekopp, bland människor, men ändå anonym.

Författare världen över blir förföljda, hotade och fängslade för att de brukar sitt fria ord. Den bangladeshiske poeten och undersökande journalisten Anisur Rahman är en av dem. Som inbjuden fristadsförfattare kom han till Uppsala 2009 för att under två år kunna skriva och verka fritt i det svenska offentliga rummet. Tillsammans med Lars Häger från Studiefrämjandet och Ola Larsmo, ordförande i Svenska Pen, påbörjade han en litterär resa, som nu satt sin prägel på hela Uppsala-regionen.

När Anisur kom till Uppsala tyckte han att det saknades ett forum där människor kunde mötas kring litteratur och skrivande. Stadsbiblioteket mitt i stan blev den självklara knytpunkten. Tillsammans med sina vänner drog han igång litteraturworkshops och kurser i kreativt skrivande med lokala författare. Både publicerade och opublicerade litteraturentusiaster fick möjlighet att träffas och utvecklas tillsammans. Att litteraturen möter folket är viktigt. Möten är också en av grundbultarna i folkbildningen.

- För att lära känna och förstå ett land måste du lära känna folket och förstå vad som händer inuti dem. Och för att människor ska förstå varandra måste de mötas och dela tankar, menar Anisur.

På skrivarkurserna i Studiefrämjandets regi tar deltagarna del av varandras texter och får kritik av etablerade författare, bland annat har nobelpristagaren Tomas Tranströmer varit på besök. Att bjuda in honom som hedersgäst till den litterära vinterfestivalen för några år sedan var en självklarhet för Anisur.

- Tranströmers dikter tar sig över alla språkbarriärer. Hans röst är en del av den stora världen. De litterära mötena på Stadsbiblioteket i Uppsala har verkat i hans anda. Det är en stor ära att ha haft honom på besök” säger Anisur som var bekant med nobelpristagarens författarskap redan innan han kom till Sverige.

Antologin Ord från ett rum samlar kända och okända, nära och fjärran namn, poesi och prosa, fristadsförfattare och deltagare från skrivarcirklar. I boken skriver Anisur i förordet att ”allt betydande skrivande handlar om att tala sanning, att klä själen i ord”. Han ser författaren som en guide som kan vägleda och föra människor närmare verkligheten. Han tycker att intellektuella i Sverige saknar makt och inflytande och att allt för få politiker använder sig av litteraturen som en källa till sanning. När hörde vi senast statsministern hänvisa till en dikt som gett honom insikt om sakernas tillstånd?

- Läsande och skrivande hjälper människor att tänka fritt och meningsutbyten leder ett samhälle framåt. I en demokrati är en viss konsensus viktig, men även oenighet – som så ofta kommer från dissidentens röster menar Anisur som själv skriver samhällskritiska debattartiklar i svenska tidningar.

Med sina personliga erfarenheter och sitt arbete för yttrandefrihet fortsätter Anisur att bygga upp och utveckla den lokala litteraturscenen i Uppsala. Familjen har blivit kvar och bor nu permanent i stan. Idag arbetar han på Studiefrämjandet med skrivarverkstäder och litteraturarrangemang och är med i arbetsgruppen för ett nystartat litteraturcentrum i Uppsala. Rätten till det fria ordet genomsyrar allt Anisur gör.

Fakta om Litteraturcentrum
Litteraturcentrum i Uppsala stad och län är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Kultur i länet, Kulturrådet, Uppsala kommun, Länsbibliotek Uppsala och Svenska PEN och ingår som en del av Uppsala landstings regionala kulturplan. Det lokala läsandet och den regionala litteraturscenen ska lyftas fram tillsammans med författare, läsare och föreningar kring en mängd evenemang där de artistiska och sociala effekterna av kreativt skrivande ska uppmärksammas. Projektet drivs från Studiefrämjandet i Uppsala.

http://www.litteraturcentrum.se

Text: Kajsa Wiktorin
Foto: Cato Lein

knapp_fokus_livslångt_läsande