studieforbunden_220x50
    

Nordisk konferens NCAEL, maj 2017: Forskning om etablering på gång

Heldagen med forskare och folkbildare ingick som en del av den nordiska konferensen NCAEL, Nordic Conference on Adult Education and Learning. I år hölls NCAEL på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University där det nationella kompetenscentrumet för livslångt lärande, Encell, finns.

Cecilia Bjursell är centrumledare för Encell och hon var mycket nöjd med konferensdagarna och mötet mellan teoretiker och praktiker. Hon framhåller vikten av fortsatt forskning.

– Livslångt lärande kommer att spela en allt viktigare roll utifrån pågående samhällsförändringar och det finns ett stort behov av forskning på området för att vi ska utveckla kunskap och metoder som främjar vuxnas lärande. Den här forskningen kan med fördel ske i samverkan med vuxenutbildningsaktörer.

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. På konferensen berättade han att ABF nu har bidragit med medel för studier av Svenska från dag ett, folkbildning för asylsökande, och planer finns på ytterligare forskning om migration, lärande och social inkludering med fokus på folkhögskolekurser respektive SFI, svenska för invandrare.

Andreas Fejes menar att det finns för lite forskning om folkbildningens språksatsningar, och att det saknas studier av hur migranter själva ser på de långsiktiga effekterna av språkinlärning.

Cecilia Bjursell håller med om att forskning om vuxnas lärande måste prioriteras än mer.

– Folkbildning i vid bemärkelse sker till stor del på ideell basis och idag är inte vuxnas lärande en prioriterad fråga hos forskningsfinansiärerna, sa Cecilia Bjursell.

– Finansiering krävs för att högskoleanställda ska kunna ägna en del av sin arbetstid åt folkbildning, oavsett om det handlar om forskning, utbildning eller kunskapsspridning.

Karin Ekermann från Studiefrämjandet vill också se mer forskning.

– Jag tycker att det vore jättebra att se effekterna av allt vi gör. I vardagen är det fullt upp, vi jobbar på och skulle vilja veta vad som sker på lång sikt.

Text: Anna Morin

 

- Tillbaka till inledande text om konferensen