studieforbunden_220x50
    

Nordisk konferens NCAEL, maj 2017: Intervju med David Samuelsson

Nya möten och nordiska perspektiv på etablering
Jag träffar en nöjd David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, dagen efter Studieförbunden heldagsprogram. På Jönköping University pågår fortfarande den länge konferensen om vuxnas lärande (NCAEL) och den avslutande föreläsaren minister Anna Ekström har just klivit in i byggnaden. Parallellt har David Samuelsson haft möte med sina nordiska motsvarigheter, generalsekreterare i folkbildningsorganisationer.

– Frågan om inkludering av nyanlända är stor i alla de nordiska länderna, säger David. Jag är övertygad om att folkbildningen har en roll att fylla.

Har du några konkreta exempel på vad ert erfarenhetsutbyte har gett?

– Vi folkbildare ha mycket att lära av varandra. Vi kan se att i Finland spelar folkhögskolor och studieförbunden en viktig roll i integrationsfasen, det vi kallar etablering i Sverige. Det tycker jag att vi ska göra i Sverige med.

– I Danmark är de10 duktiga på medborgarutbildning. Det handlar om att ha dialog och folkbildning för alla i samhället. Det finns många som sprider intolerans och rädsla idag, och vi måste jobba med att bilda majoritetssamhället för hur det kan vara när många migrerar. Det har jag fått med mig, säger David Samuelsson.
En forskarkonferens med folkbildare, fungerade det bra?

– Att ha med forskare från fem länder var lyckat! Det skapade många nya möten, och gav en bra belysning av frågan. Vi behöver få den stimulans som forskare ger. De är utomstående experter som kommer med olika perspektiv, och som driva vår verksamhet till att ta nästa steg.

– Folkbildningen är mycket duktiga praktiker som gör, men vi måste också ha teoretiker och arbeta med genomtänkta modeller och metoder, avslutar David Samuelsson.

Text: Anna Morin
Foto: Nadja Hallström

- Tillbaka till inledande text om konferensen