Nyhetsrum

Studieförbundens generalsekreterare: "Det här är allvarligt"

pressmeddelanden 2018-01-16 14:28:30

Kommunernas stöd till studieorganisationer har närmast halverats sedan 1992, enligt en granskning som Kulturnytt genomfört.

Debattartikel om ny Novus-undersökning: Svenskarnas syn på etablering

pressmeddelanden 2018-01-04 13:39:18

Så få som 7 procent anser att offentliga aktörer kommer klara av etableringen av nyanlända på egen hand, och så många som 80 procent menar att etableringen kommer lyckas bättre om studieförbunden och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll. Det är några av siffrorna som framkom när Studieförbunden frågade svenska medborgare vad de anser skapa en lyckad etablering. En kraftig majoritet anser att det behövs samverkan mellan civilsamhället och myndigheterna för att etableringen ska lyckas.

Välkommen till EU-handslaget med Studieförbunden (17 januari)

pressmeddelanden 2018-01-03 12:18:53

Inom de tio studieförbunden pågår verksamhet varje dag som stärker och utvecklar demokratin och gör det möjligt för fler att påverka sin livssituation – men hur inkluderar studieförbundens demokratiarbete även EU?

Studieförbunden kan utbilda fler tolkar redan nu

pressmeddelanden 2017-10-20 12:12:07

Behovet av kontakttolkar är akut och måste mötas snabbt. Regeringens förslag idag innebär att en försöksverksamhet med utbildningar av kontakttolkar inom Yrkeshögskolan kan starta 2019 och de första tolkarna examineras 2021. Vad som sker efter försöksverksamheten beslutas först efter 2022. Folkbildningen har möjlighet att mycket snabbare än så bygga ut tolkutbildningarna och redan nu möta de omfattande behov som de många nyanlända har.