studieforbunden_220x50
    

Om oss

Från den 1 januari 2016 heter de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation Studieförbunden

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos oss för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.

Vi utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden. Utmaningarna för studieförbunden är flera: att ha en fortsatt stark lokal närvaro – trots att de kommunala anslagen minskat kraftigt på senare år, att nå fler människor med folkbildningens pedagogik och metodik, att skapa mellanmänskliga möten, demokratiska arenor och kulturell verksamhet.

Vi arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

Som bransch- och intresseorganisation arbetar vi med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.

Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati vilket är något vi fortsätter med.

Till en början bedrev Studieförbunden egen folkbildningsverksamhet, bland annat genom att arrangera föreläsningar och sprida litteratur genom mobila boklådor.

Studieförbunden är en av tre medlemmar i Folkbildningsrådet, som bildades 1991 och som har i uppdrag att fördela statsbidraget till folkbildningen och följa upp dess användning. De två andra medlemmarna är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Studieförbunden är medlem i EAEA (European Association for the Education of Adults) och ICAE (International Council for Adult Education).

paraply

Gemensamma resurser
Bild: Folkbildningsnätets logotypFolkbildningsnätet är folkbild-ningens självklara start- och mötespunkt på nätet.
Här hittar du flera viktiga och användbara verktyg och resurser för möten och lärande. Det mesta av innehållet är fritt för alla att använda, men ett större utbud erbjuds den som loggar in.
Folkbildningsnätet har även en gemenskapssida om folkbildning på Facebook.