studieforbunden_220x50
    
bild4

Verksamhetsberättelser med årsredovisning

Folkbildningsförbundet samlar alla studieförbund för att tillsammans arbeta kring frågor där det gemensamma blir större och starkare än om delarna verkar var för sig. Detta gäller framför allt information och omvärldsbevakning, arbete kring etik och kvalitet samt gemensamma avtal och förhandlingar. Det gäller också samverkan kring en effektiv och funktionell administration av folkbildningen, regelverk och ekonomi.

2016

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2016

2015

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2015

2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2014

2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2013

2012

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetssberättelse 2012

2011

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2011

2010

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2010

2009

Verksamhetsberättelse med årsredovisning
  Verksamhetsberättelse 2009

2008

Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  Verksamhetsberättelse 2008

2007

Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  Verksamhetsberättelse 2007

2006

Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  Verksamhetsberättelse 2006

2005

Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  Verksamhetsberättelse 2005

2004

Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  Verksamhetsberättelse 2004

2003

Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  Verksamhetsberättelse 2003