studieforbunden_220x50
    
ledig_tjanst

Lediga tjänster

Studieförbunden söker just nu två kollegor till kommunikationsavdelningen. Är du idérik och intresserad av folkbildning? Välkommen att söka!

Studieförbunden är en bransch- och intresseorganisation med fokus på folkbildningspolitik. För att kultur och bildning ska nå ut brett i hela landet krävs ett starkt politiskt stöd för studieförbunden som samhällsaktör, liksom samarbete och dialog med samtliga samhällssektorer. Vår primära målgrupp är politiker, beslutsfattare och opinionsbildare.

Vi är en idéburen organisation och våra ledord är demokrati, kultur och bildning. De tio studieförbunden bidrar till lärande tillsammans med föreningsliv och engagerade människor i hela landet. Folkbildande aktiviteter är till exempel studiecirklar, föredrag och verksamhet på musikhus. Genom folkbildning ges fler möjlighet att höja sina röster och delta i samhällsdebatten.

Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och mot diskriminering.

Vi söker:

Kommunikationsansvarig (vikariat 1 år)

Press- och opinionsansvarig, tillsvidare

Kontakt

För information om tjänsterna, kontakta:

David Samuelsson
Generalsekreterare
david@studieforbunden.se, 070-543 27 39

eller

Nathaly Salas
Digital kommunikatör
nathaly@studieforbunden.se, 070-819 10 09

Kerstin Mikaelsson
Facklig representant
kerstin@studieforbunden.se, 072-565 52 22