studieforbunden_220x50
    
tvaman

Samarbetspartners och medlemsskap


Folkbildningsrådet, logotyp
Studieförbunden är en av tre medlemmar i Folkbildningsrådet. De andra två är:

– Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
– Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Enligt stadgarna är det Folkbildningsrådets uppgift att för medlemmarnas räkning uppfylla de krav som regering och riksdag ställer för att studieförbunden och folkhögskolorna ska ha rätt till de statsbidrag som de tilldelas för att bedriva sin verksamhet. Folkbildningsrådet svarar också för de uppgifter som de tilldelas av sina medlemmar.

På Folkbildningsrådets webbplats hittar du bland annat sidor med statistik, rapporter och utredningar.


Länsbildningsförbund
Runt om i landet finns det nitton – från Studieförbunden fristående – länsbildningsförbund. De utgör viktiga mötesplatser för Studieförbundens medlemmar regionalt och lokalt. Länsbildningsförbunden har olika prägel på olika håll, beroende på förutsättningar och historia. Förbundet och länsbildningsförbunden samverkar i relevanta frågor.

Här finns länsbildningsförbundens kontaktuppgifter.

Medlemskap
Folkbildningsförbundet är medlem i följande organisationer:- EAEA - European Association for the Education of Adults

- ICAE - International Council for Adult Education

- Vetenskap och allmänhet – Ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet – särskilt unga

- Ideell kulturallians - Förening som samlar det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella kulturorganisationers samhällsroll genom politiskt inflytande

- Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan

- Folkbildning Norden – Det nordiska samrådsnätverket för vuxnas icke-formella lärande

- Föreningen för folkbildnings-forskning - Mötesplats för enskilda forskare och folkbildare, folkhögskolor och studieförbund samt för folkbibliotek och andra föreningar och institutioner inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet

- Ideell Arena – arbetar med att utveckla det strategiska ledarskapet inom ideell sektor.