studieforbunden_220x50
    
Bild: sidan etik och kvalitet

Samverkansgrupper

Tillsammans med de tio studieförbunden arbetar vi i ett antal samverkansgrupper där samordning och utveckling står i fokus:

Samverkansgruppen för etik- och kvalitetsfrågor
I gruppen ingår det representanter från alla tio studieförbund. Gruppens uppdrag är att utbyta erfarenheter och gemensamt bereda förslag till Studieförbundens styrelse gällande etik- och kvalitetsfrågor.

IT-samverkansgruppen
Nio studieförbund samordnar sin databaserade verksamhetsrapportering genom Studieförbunden i IT-samverkansgruppen. Det gemensamma systemet Gustav utvecklas och förvaltas av ett utvecklingsteam bestående av fem personer. Arbetet leds av IT-samverkansgruppen med en representant från varje deltagande studieförbund.

Infonet
Infonet är en grupp som består av de tio studieförbundens och Studieförbundens kommunikationsansvariga. Infonet arbetar enligt uppdrag av styrelsen med planerar och samordnar opinionsbildningsinsatser av gemensamt intresse för alla studieförbund.

Musiknet
Nätverket Musiknet består av musikansvariga från de studieförbund (9 av 10) som har verksamhet med pop, rock och hip hop. Musiknet arbetar med att utveckla musikverksamheten och att säkra och synliggöra dess kvalitet, vid behov i samarbete med etikdelegationen och kvalitetsgruppen.

Gemensamma resurser
Bild: Folkbildningsnätets logotyp

Folkbildningsnätet är folkbild-ningens självklara start- och mötespunkt på nätet. Här hittar du flera viktiga och användbara verktyg och resurser för möten och lärande. Det mesta av innehållet är fritt för alla att använda, men ett större utbud erbjuds den som loggar in. Folkbildningsnätet har även en gemenskapssida om folkbildning på Facebook.